Selskapsskatt

Rødt ønsker en selskapsskatt på 27 prosent.

Selskapsskatt er en skatt selskaper betaler av overskuddet sitt.

For 20 år siden var selskapsskatten over 35 prosent i de aller fleste land, men nå pågår det et race mot bunnen. I Norge har den falt fra 27 prosent under den rødgrønne regjeringen, til under 23 prosent. Og mange jobber for at den skal bli enda lavere, NHO har for eksempel foreslått å fjerne den helt.

Rødt vil ha slutt på at land etter land lar seg presse av storselskaper til å senke selskapsskatten. En konkurranse land imellom om lavest mulig skatt er en konkurranse hvor selv vinneren ender som taper.

Rødt jobber for:

  • At selskapsskatten økes til 27 prosent