Selskapsskatt

Rødt vil sikre at selskaper som går godt, bidrar til å finansiere den felles infrastrukturen og velferden de er avhengig av, ved å øke skatten på selskapsoverskudd og stå opp mot det internasjonale skattekappløpet mot bunnen.

Selskapsskatt er en skatt selskaper betaler av overskuddet sitt.

For 20 år siden var selskapsskatten over 35 prosent i de aller fleste land, men nå pågår det et race mot bunnen. I Norge har den falt fra 27 prosent under den rødgrønne regjeringen, til under 23 prosent. Og mange jobber for at den skal bli enda lavere, NHO har for eksempel foreslått å fjerne den helt.

Rødt vil ha slutt på at land etter land lar seg presse av storselskaper til å senke selskapsskatten. En konkurranse land imellom om lavest mulig skatt er en konkurranse hvor selv vinneren ender som taper.