Skatteparadis

Selskaper, politikere og finanseliten bruker skatteparadis til å gjemme unna store formuer. Dette er penger som kunne vært skattlagt i hjemlandet og gått til velferd for oss alle. Skatteparadis bidrar på denne måten til å til øke forskjellene mellom fattige og rike.

Slik vil Rødt stoppe skatteparadisene

Mer åpenhet rundt eierskap i selskaper

Rødt går inn for opprettelsen av et åpent register for alle egentlige eiere bak alle selskap og juridiske konstruksjoner som opererer i Norge.

Utvidet og åpen land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering er et regnskapsprinsipp som innebærer at selskaper må rapportere inntekter, utgifter, fortjeneste, skatt og antall ansatte for hvert land de opererer i. Flernasjonale selskaper flytter overskudd mellom land, ofte via skatteparadiser, for å unngå eller redusere skatt. Land-for-land-rapportering synliggjør slik flytting av overskudd og gjør det lettere å oppdage skattejuks. Norge har i dag et begrenset regelverk for land-for-land-rapportering som bare gjelder utvinnings- og skogindustrien. Rødt krever at alle selskaper må omfattes av rapporteringen og at rapportene må gjøres tilgjengelige for offentligheten.

At Oljefondet trekkes ut av skatteskjul

Oljefondet eier aksjer i en rekke selskaper som er registrert i rene skatteskjul som Cayman Island, Guernsey og Panama. Dessuten er fondets eiendommer rundt i verden plassert i datterselskaper registrert i land med svært gunstig skattenivå som Luxembourg og i den skattefrie amerikanske delstaten Delaware. Tilsammen dreier det seg om rundt 200 milliarder kroner.

Kommuner fri for velferdsprofitører

Kommersielle aktører i velferden muliggjør skatteflukt. Rødt ønsker stanse bruken av kommersielle innen velferdstjenester det offentlige finansierer. Slik kan vi hindre at skattebetalernes penger forsvinner ut til skattesparadis via kommersielle selskaper. Som et skritt på veien mot dette vil vi også jobbe for at at norske kommuner ikke skal kjøpe velferdstjenester fra selskaper i skatteparadis.

Mer ressurser til Økokrim

De siste årene har kutt i budsjettene til Økokrim ført til at flere saker har blitt droppet og etterforskning utsatt. Dette svekker åpenbart arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Rødt går derfor inn for å øke budsjettene til Økokrim og Skatteetaten.