Sosialisme

Rødt ønsker en verden med mer frihet, demokrati og rettferdighet. Derfor jobber vi for et sosialistisk samfunn.

Det er mulig å minske de økonomiske skillene. Det er mulig å gjøre noe med klimaendringene. Vi trenger ikke å finne oss i sult og undertrykking. Men noe står i veien.

Problemet er kapitalisme

I dagens Europa ser vi tydelig hvordan kapitalismen står mer og mer i motsetning til demokrati og menneskerettigheter. Den kapitalistiske økonomien er grunnleggende urettferdig, skaper økt ulikhet og truer naturens grenser. Vi reduseres til små brikker i et system som handler om å gjøre eierne rikere. For mye makt samles på toppen, og det går i neste omgang utover demokratiet. Stemmeretten undergraves når man får omtrent samme politikk uansett hvem som vinner valg. Forsøk på å legge om kursen stoppes av EØS-avtalen eller press fra multinasjonale selskapers lobbyister.

Spre makt

Sosialisme handler om å spre makt. Det er folkeflertallet og jordas tåleevne som skal sette rammene, ikke finanskapitalens behov for kortsiktig profitt. Sosialisme handler om å få slutt på at noen få eier bedriftene og bestemmer det meste, mens de ansatte – som faktisk skaper verdiene – ikke har innflytelse på de viktigste avgjørelsene.

Fordi fellesskap fungerer

Sosialisme handler også om å bygge sterke fellesskap. Fordi fellesskap fungerer. Det er i fellesskap med andre vi mennesker utvikler oss og det er i samarbeid med andre vi kan skape et bedre samfunn. Og ikke minst: Det er med sterke fellesskap i ryggen vi er mest fri, fordi vi ikke blir like underdanige i møte med folk som har makt over oss, for eksempel ledelsen på jobb.

Les mer om sosialisme i vårt prinsipprogram:

Prinsipprogram - Bokmål

Vedtatt på landsmøtet i 2019

Prinsipprogram - Nynorsk

Vedtatt på landsmøtet i 2019