Arveavgift

Rødt ønsker en ny sosial arveavgift med 5 mill. kr. i bunnfradrag. Det vil finansiere flere og bedre fellesskapsløsninger, og samtidig motvirke at ulikhet går i arv gjennom generasjoner.

Å fødes inn i rikdom er den sikreste oppskriften på å bli rik. I dag har 7 av 10 av Norges rikeste arvet størstedelen av sin formue. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014 finnes det ingen form for direkte økonomisk utjevning mellom de som fødes med full fondskonto og de som fødes inn i fattigdom. Det mener Rødt er urettferdig.

Rødt foreslår en ny arveskatt med bunnfradrag på 5 mill. kr. og progressiv stige:

  • Sats 5 - 10 mill: 10 %
  • Sats 10 - 100 mill: 15 %
  • Sats over 100 mill: 25 %

Basert på tall fra selvangivelsen i 2019, hvor det er frivillig å opplyse om arv eller gaver større enn 100 000 ser det ut til at et bunnfradrag på 5 mill vil gjøre at 98,5 % av de som mottar arv og gaver ikke vil bli berørt av en slik arveskatt. Dette vil med andre ord ikke være en skatt som treffer andre enn de aller rikeste.

En arveskatt sikrer både omfordeling og finansiering av gode fellesskapsløsninger, derfor er dette en viktig skatt for Rødt.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Innføre dynastiskatt som hindrer økende konsentrasjon av makt og rikdom gjennom generasjoner med progressiv skattlegging av dem som arver svært store beløp.