Acer - EUs energiunion

Rødt er motstandere av norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer. Vi ønsker ikke å underlegge kraftpolitikken EUs markedsliberale regime, og jobber for å reforhandle eksisterende avtaler og for å si nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

Foto: Brage Aronsen.

I mars 2018 stemte Rødt mot norsk tilslutning da stortingsflertallet bestående av H, Ap, V, FrP og MdG presset dette gjennom.

Dette gjorde flertallet, inkludert Arbeiderpartiet, på tross av at 120 Ap-ordførere protesterte mot vedtaket, og på tross av at LO var mot Acer.

Motstanden mot det markedsliberale kraftregimet, med stadig tettere tilknytning til det europeiske markedet, er fortsatt stor. Fellesforbundets landsmøte vedtok høsten 2023 å gå inn for utmeldelse av EUs energiunion Acer.

Energibyrået Acer har myndighet til å ta avgjørelser om medlemslandenes energipolitikk i grenseoverskridende spørsmål. EU-domstolen slo i februar 2023 at Acer hadde en utvidet myndighet til dette.

Med fjerde markedspakke kan Acer få enda mer makt.

Acer skal nå overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres. Blant annet ligger det an til at EU skal legge seg mer opp i hvordan vi deler landet opp i strømprisområder. Det er illevarslende i en tid hvor vi ser store ulikheter i strømpris internt i Norge.

Pakken inneholder dessuten et forbud mot inngripen i markedsprisen, som slått fast i fjerde elmarkedsdirektiv, artikkel 5. Makspris blir rett og slett ulovlig.

Videre inneholder pakken innstramming i bruk av de såkalte flaskehalsinntektene, inntektene ved salg av kraft mellom land. Flere midler skal gå til bygging av kraftkabler, færre til å redusere nettleien.

I tillegg blir kravet om bruk av «opprinnelsesgarantier», hvor industri på kontinentet kjøper et falskt bevis på at de bruker fornybar strøm, videreført og forsterket. Det er stikk i strid med regjeringens lovnader i Hurdalsplattformen.

Det blir også vanskeligere å regulere krafteksport. Med fjerde energimarkedspakke blir kravet om 70 prosent kapasitet på utenlandsforbindelsene juridisk bindende.

Den siste utgaven av fornybardirektivet, som er en del av fjerde energimarkedspakke, kan gjøre at kommunene mister den vetoretten mot vindkraftverk som de nylig fikk.

Rødt krever at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering legger ned veto mot fjerde energimarkedspakke og stanser innlemmelsen i EUs energipolitikk. I april 2024 fremmet vi forslag om nettopp dette på Stortinget. Forslaget må behandles innen sommeren.