Afghanistan

Rødt var det eneste norske partiet som var mot norsk deltakelse i krigen mot Afghanistan. Ettertida har dessverre gitt fredsbevegelsen rett i mange av dens advarsler.

Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av tidligere statsråd og ambassadør Bjørn Tore Godal leverte sommeren 2016 en evalueringsrapport om Norges innsats og rolle i Afghanistan. Rapporten er nedslående lesning og viser at flere sivile mister livet for hvert år, Taliban står sterkere enn noen gang, og fred og demokrati er like langt unna som før norske soldater ankom. Sivilbefolkningas sikkerhet er forverret, og narkotikaproduksjonen rekordhøy. 70 % av afghanerne er kronisk feilernært. Afghanistan har blitt den hengemyra fredsbevegelsen advarte mot før invasjonen i 2001.

De andre partiene i Norge har prøvd å framstille krigen som en slags humanitær hjelpeaksjon. Derfor har de omtalt krigen som engasjementet, deltakelsen, bidraget eller innsatsen. Men krigen har snarere vært en humanitær katastrofe som har etterlatt et land i ruiner.