Solidaritet

Over hele verden kjemper mennesker for frihet, rettferdighet og demokrati. Står vi sammen er vi sterkere. I arbeidet mot undertrykking, krig og rasisme har Rødt allierte over hele kloden.

Foto: Magne Hagesæter.

Sammen er vi sterke

Det er bare ved å stå sammen at alle som lider under kapitalistisk konkurranse, klimaendringer, krig og undertrykking kan forbedre livene sine. Her har arbeiderbevegelsen i Norge et særlig ansvar. Vi må støtte alle som ønsker samme frihet og velstand som vi har kjempet fram for oss selv. Derfor støtter vi kampen for frigjøring som pågår i Palestina, Kurdistan, Vest-Sahara og andre steder. Derfor krever vi at oljefondet trekker seg ut av selskaper som knuser fagforeninger, diskriminerer kvinner og truer minoriteters rettigheter. Og derfor har vi jevnlig innsamlingskampanjer for å støtte våre venner andre steder i verden.

Fra hauk til fredsdue

Vi nordmenn er et fredelig folk. Likevel har NATO dratt Norge inn i en rekke feilslåtte kriger de siste årene. Rødt tror ikke bomber skaper fred eller demokrati. Derfor er vi mot angrepskrig. Derfor vil vi ha Norge ut av NATO, og heller styrke FN for å skape fred. Og derfor er vi mot å bruke over 200 milliarder kr. på nye bombefly. Vi vil heller bruke pengene på velferd hjemme og humanitær hjelp ute.

Norge har blitt en krigsprofitør. Vi selger våpen over hele verden. Noen av dem ender i Gaza, hvor de dreper og lemlester palestinere. Rødt vil ha slutt på norsk våpeneksport til områder med krig og konflikt.

EU og EØS

Rødt ønsker ikke at Norge skal være med i EU. EU er et usolidarisk eliteprosjekt. Folkestyret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra folkevalgte organer til Brussel. Gjennom EØS-avtalen har EU stor makt over Norge, derfor vil vi erstatte den med en handelsavtale. Da kan vi fortsette å handle med EU-land uten å bli overstyrt. For eksempel må Norge få lov til å forby giftstoffer som PFOA, uten at EU prøver å stoppe oss.

Antirasisme

Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet. Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre. Det ødelegger solidariteten og fellesskapsfølelsen blant folk, og ødelegger viljen til å hjelpe andre som trenger det.

Norge har råd, rom og plikt til å ta imot mennesker på flukt og til å sørge for at de av oss som har flerkulturell bakgrunn får delta i samfunnet på like fot. Derfor vil vi blant annet følge anbefalingene fra FN i flyktningpolitikken, la asylsøkere jobbe mens de venter på svar på søknaden og få slutt på at statsborgerskap kan tilbakekalles.

Handelsavtaler

Først var det GATS og MAI, så ble det TiSA og TTIP. Gjennom udemokratiske handelsavtaler prøver multinasjonale selskaper å presse fram mer økonomisk globalisering. Rødt sier nei til disse avtalene. De gjør det lettere å flytte arbeidsplasser til lavkostland. De skaper et «race mot bunnen» hvor man må være billigst, koste hva det koste vil. De er en trussel mot rettighetene våre som lønnstakere, og ikke minst mot trygg og miljøvennlig produksjon. Vi er ikke motstandere av handel, men vil ikke at storselskaper skal kunne rigge systemet til egen fordel. Et minstekrav fra Rødt er at det holdes folkeavstemning om Norge skal bli med på TiSA og TTIP.