Solidaritet

Over hele verden kjemper mennesker for frihet, rettferdighet og demokrati. Står vi sammen er vi sterkere. I arbeidet mot undertrykking, krig og rasisme har Rødt allierte over hele kloden.

Foto: Magne Hagesæter.

Sammen er vi sterke

Det er bare ved å stå sammen at alle som lider under kapitalistisk konkurranse, klimaendringer, krig og undertrykking kan forbedre livene sine. Her har arbeiderbevegelsen i Norge et særlig ansvar. Vi må støtte alle som ønsker samme frihet og velstand som vi har kjempet fram for oss selv. Derfor støtter vi kampen for frigjøring som pågår i Palestina, Kurdistan, Vest-Sahara og andre steder. Derfor krever vi at oljefondet trekker seg ut av selskaper som knuser fagforeninger, diskriminerer kvinner og truer minoriteters rettigheter. Og derfor har vi innsamlingskampanjer for å støtte våre venner andre steder i verden.


EU og EØS

Rødt ønsker ikke at Norge skal være med i EU eller EØS. Folkestyret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra folkevalgte organer til Brussel. EØS-avtalen har blitt en tvangstrøye som tvinger Norge til å innføre privatisering og høyrepolitikk.

EØS har gjort det lukrativt for arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Rødt ønsker alle som vil jobbe i Norge velkommen, men vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere.

Norge må selv få bestemme over arbeidslivet, jernbanen og kraftpolitikken, uten at EU prøver å stoppe oss. Derfor jobber Rødt for at EØS skal erstattes med en ordinær handelsavtale. Fram til det skjer, krever vi at norske tariffavtaler og arbeidslivslover skal gå foran EØS-reglene.


Fra hauk til fredsdue

Vi nordmenn er et fredelig folk. Likevel har NATO dratt Norge inn i en rekke feilslåtte kriger de siste tiårene. Rødt tror ikke angrepskrig skaper fred eller demokrati. Derfor vil vi ha Norge ut av NATO, og heller bygge opp vår egen forsvarsevne og styrke FN for å skape fred. Og derfor er vi mot å bruke over 200 milliarder kr. på nye bombefly tilpasset NATO-kriger i utlandet.

Norge har blitt en krigsprofitør. Vi selger våpen over hele verden. Noen av dem ender i Gaza, hvor de dreper og lemlester palestinere. Rødt vil ha slutt på norsk våpeneksport til områder med krig og konflikt.


Antirasisme

Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet. Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre. Det ødelegger solidariteten og fellesskapsfølelsen blant folk.

Norge har råd, rom og plikt til å ta imot mennesker på flukt og til å sørge for at de av oss som har flerkulturell bakgrunn får delta i samfunnet på like fot. Derfor vil vi blant annet følge anbefalingene fra FN i flyktningpolitikken, la asylsøkere jobbe mens de venter på svar på søknaden og få slutt på at statsborgerskap kan tilbakekalles.


Handelsavtaler

Først var det GATS og MAI, så ble det TiSA og TTIP. Gjennom udemokratiske handelsavtaler prøver multinasjonale selskaper å presse fram mer økonomisk globalisering. Rødt sier nei til disse avtalene. De gjør det lettere å flytte arbeidsplasser til lavkostland. De skaper et «race mot bunnen» hvor man må være billigst, koste hva det koste vil. De er en trussel mot rettighetene våre som lønnstakere, og ikke minst mot trygg og miljøvennlig produksjon. Vi er ikke motstandere av handel, men vil ikke at storselskaper skal kunne rigge systemet til egen fordel.