Fred

Rødt mener det norske forsvaret skal brukes til å forsvare Norges grenser, og ikke som støtte til USA og NATOs angrepskriger mot fattige land.

Foto: Pixabay.

Norge har sammen med sine allierte i angrepsalliansen NATO deltatt i eller støttet en rekke imperialistiske kriger mot andre land – Irak, eks-Jugoslavia, Afghanistan, Libya og Syria. Dette har ført til enorme menneskelige lidelser, politisk ustabilitet og har drevet mennesker på flukt.

Norge må slutte å krige mot andre land og heller bygge opp et troverdig, uavhengig og defensivt forsvar. Gjennom NATO-medlemskapet deltar Norge i organisasjonens atomvåpenstrategi. Atomvåpen bedrer ikke norsk sikkerhet, og bruk av atomvåpen vil forårsake umenneskelige lidelser.

Rødt jobber for:

 • Å melde Norge ut av Nato.
 • En nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. En forutsetning for en slik allianse er at den er uavhengig av NATO og stormaktsrivaliseringen. Norge må si opp de bilaterale militæravtalene med USA.
 • Slutt på norsk deltakelse i angrepskrig, både militært og politisk. Rødt vil hindre norsk deltakelse i og økonomisk støtte til angrepskriger. Militære styrker skal aldri sendes utenlands uten vedtak i Stortinget i plenum.
 • Å stanse alle nye innkjøp av jagerfly med øyeblikkelig virkning, men vi vil styrke hæren, det mobile kystartilleriet og et rakettbasert luftvernsystem. Overvåking og kontroll av de norske havområdene er en sentral oppgave for sjø- og luftforsvaret.
 • Ingen utenlandske militærbaser og forsvarsinstallasjoner på norsk jord. US Marines må trekkes ut fra Værnes og Setermoen. Atomubåter i norske farvann må forbys.
 • En styrking av både Sivilforsvaret og Heimevernet og gjenopprette Sjøheimevernet. På lengre sikt skal Heimevernet dreies over i retning av et hovedfokus på sivile motstandsformer. Vi ønsker også at kystjegerbataljonen bevares.
 • At Norge må avvikle den faste militærbasen i Jordan og trekke styrkene hjem.
 • Å sikre krigsveteranenes rettigheter til økonomisk erstatning og oppfølging og hjelp ved psykiske og fysiske skader. Rødt er mot krigene, men for rettferdig behandling av veteranene.
 • Å stanse all våpeneksport til land i krig, medregnet utenlandsk innblanding i borgerkriger, samt kreve sluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge og norskeide selskaper i andre land.
 • Forbud mot kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og autonome våpen samt CBRNE-våpen. Rødt arbeider for full atomnedrustning. Norge må umiddelbart signere den internasjonale avtalen om forbud mot
  atomvåpen.
 • Å styrke det internasjonale nødhjelpsapparatet og gjøre det i stand til å reagere raskt i en krisesituasjon.