Fred

Rødt mener det norske forsvaret skal brukes til å forsvare Norges grenser, og ikke som støtte til USA og NATOs angrepskriger mot fattige land.

Foto: Pixabay.

Vi nordmenn er et fredelig folk. Likevel har NATO dratt Norge inn i en rekke feilslåtte kriger de siste årene. Siden 1990 har Norge deltatt i krig åtte ganger. Det har bidratt til å gjøre Norge mer utsatt som terrormål. Rødt mener det norske forsvaret skal brukes til å forsvare Norges grenser, og ikke som støtte til USA og NATOs angrepskriger mot fattige land.

Rødt tror ikke bomber skaper fred eller demokrati. Derfor er vi mot angrepskrig. Derfor vil vi ha Norge ut av NATO, og heller styrke FN for å skape fred. Og derfor er vi mot å bruke over 200 milliarder på nye bombefly. Vi vil heller bruke pengene på velferd hjemme og humanitær hjelp ute.

Norge har blitt en krigsprofitør. Vi selger våpen over hele verden. Noen av dem ender i Gaza, hvor de dreper og lemlester palestinere. Rødt vil ha slutt på norsk våpeneksport til områder med krig og konflikt.

Rødt jobber for:

  • Stanse våpeneksport til bruk i aggresjonskriger, undertrykking og imperialistisk intervensjon i borgerkriger, og kreve sluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge og våpen produsert i andre land av norskeide selskap.
  • Forby kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN-) våpen, inkludert atomvåpen, og arbeide for en atomnedrustning der stormaktene går i spissen.
  • Avbryte kjøpet av nye kampfly, uavhengig av om det er F-35 eller JAS Gripen.
  • Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord.
  • Melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. Arbeide for at NATO legges ned.
  • Hindre norsk deltagelse i og økonomisk støtte til angrepskriger.