Syria

Rødt fordømmer all utenlandsk støtte til regimeskifte og krig i Syria. All norsk deltakelse i Syriakrigen, både i form av soldater, sanksjoner og diplomatisk anerkjennelse av utenlandsk opposisjon, må opphøre. Norge kan heller bistå med humanitær hjelp hvor det trengs i landet og nærområdene. Det må bli slutt på at imperialismen skaper kaos og ødeleggelse i Midtøsten og ellers i verden.

Foto: Christiaan_Triebert_CC

Siden 2011 og de store opptøyene i den arabiske verden, også kjent som «Den arabiske våren», har Syria vært et land i krig. Etter hvert som tiden har gått har krigen tatt mer og mer form av en intervensjonskrig, hvor væpnede jihadistiske grupper som har kjempet mot landets regjering har vært støttet av USA, Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia, mens landets regjering har blitt støttet av Iran, den libanesiske Hezbollah-militsen og Russland. 

Målet for USA og deres allierte har vært et voldelig regimeskifte i landet, mens Syria og deres allierte har søkt å bevare staten slik den er i dag. Rødt fordømmer alle angrep på Syrias suverenitet, uansett hvilke påskudd stormaktene bruker for å selge inn voldsbruken sin.

Assad-regimet

Rødt er tydelige på at Assad-regimet er et diktatur som vi ikke støtter, og at protestene for demokrati i kjølvannet av den arabiske våren var rettferdige. Dette er slått fast i flere uttalelser fra Rødts landsstyre de siste årene.

Kurdiske områder

Krigen har også en tredje dimensjon, nemlig den kurdiske. Det kurdiske sosialistiske partiet PYD, som primært har hatt sin aktivitet i Nord-Syria hvor kurderne mange steder er i flertall, har gjennom militsene YPG/YPJ sikret seg militær kontroll over store områder, blant annet gjennom harde kamper mot terrorgruppa IS.

Siden 2014 har de også hatt en taktisk allianse med USA, som både har bakkestyrker, baser og flyaktivitet i områdene under kontroll av den kurdisk-dominerte SDF-militsen. Så lenge Syrias regjering trues av terrorgrupper andre steder i landet, hersker det en underforstått forståelse om å ikke angripe hverandre mellom SDF og regjeringen.

Nei til sanksjoner

Rødts politikk overfor Syria har hele veien vært at vi har motsatt oss alle utenlandske forsøk på å starte et væpna regimeskifte i Syria, samtidig som vi har fordømt den grove voldsbruken fra regimets side. Også i sjølforsvar finnes det grenser for hva en stat kan foreta seg.

Vi har også gått imot Norges støtte til EU og USAs sanksjoner mot den syriske staten. Disse har beviselig forverret livene for vanlige syrere, og bidrar verken til fred eller til å minske volden. Norge bør i stedet gjenopprette normale folkerettslige forbindelser med den syriske staten og påse at norsk bistand kan nå fram der den trengs i landet.

Norges krig mot IS

Rødt var også imot det norske militære bidraget i «krigen mot IS». Ikke bare var det folkerettslig betenkelig at Norge skulle sende soldater for å trene væpnede grupper i et fremmed land, men det viste seg også raskt at disse gruppene langt ifra begrenset seg til å bekjempe terror.

Tyrkias invasjoner av Syria i 2016 og 2018, med stilltiende samtykke fra både NATO, USA og Russland, har også ført til enorme lidelser.

Våpeneksport

Rødt mener at all eksport av våpen til land som deltar i krigen, inkludert Tyrkia, må opphøre. Norge må også motarbeide sanksjonsregimet som ødelegger livene for vanlige syrere. Til sist må vi være en klar stemme for en fredelig løsning på konflikten og slutte opp om alle forsøk på våpenhviler som kan begrense voldsbruken.