Internasjonal solidaritet

Rødt støtter aktivt andres arbeid mot undertrykking, enten det gjelder palestineres kamp mot okkupasjon eller amerikanske arbeideres kamp mot velferdskutt.

Arbeiderbevegelsen har lang tradisjon for solidaritetsarbeid for folk i andre land som sloss for frihet og rettferdighet. For Rødt er samarbeidet med undertrykte folk og nasjoner, som for eksempel Palestina og Kurdistan, en viktig del av vårt arbeid.

Som et av verdens rikeste land har Norge også et særlig ansvar for å bidra til bekjempelsen av fattigdom i den tredje verden.

Rødt jobber for:

  • Å slette gjeld til utviklingsland, avvikle dagens praksis med å gi næringslivsstøtte kamuflert som bistandsmidler og at Norge bruker bistandsmidler til flyktningarbeid i Norge.
  • Å bidra til å etablere rettferdige avtaler for handel og kunnskapsutveksling som ikke er styrt av de multinasjonale selskapenes profitt-interesser.
  • Støtte til folk og urfolks rett til lokal ressursforvalting. Spesiell vekt legges på å stoppe at norske selskaper deltar i utbytting.
  • Å utvikle samarbeid med Palestina, Vest-Sahara og Kurdistan, og fremme norske tiltak mot okkupasjon og undertrykkingspolitikk i disse områdene.
  • Økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel.