Surrogati

Rødt mener kvinners helse må gå først og sier nei til alle former for surrogati.

Kommersiell surrogati er en utnytting og kommersialisering av kvinnekroppen. Vi frykter at en åpning for altruistisk surrogati vil kunne føre til utilbørlig press og betaling under bordet.

Rødt anerkjenner at å få genetisk egne barn er viktig for mange, men helserisikoen ved graviditet og fødsel er like stor uansett om man legger kommersiell eller altruistisk surrogati til grunn. Noen sammenligner altruistisk surrogati med å gi bort en nyre, men risikoen ved en nyredonasjon er langt lavere enn ved å gå gravid og føde, også i et rikt land som Norge.

Rødt er mot at altruistisk surrogati blir tillatt i Norge. Vi ønsker å legge til rette for et samfunn hvor ufrivillig barnløse så langt det er mulig kan hjelpes, for eksempel gjennom medisinsk behandling der det er mulig, eller gjennom adopsjon og fosterbarnsordninger.

Rødt vil:

  • Arbeide for fortsatt forbud mot alle former for surrogati. Det bør bli forbudt for nordmenn å benytte surrogati i utlandet.