Samtykkelov

All seksuell kontakt må være frivillig. Derfor støtter Rødt kravet om en samtykkelov.

Foto: Gudmund Dalsbø.

Rødt støtter forslaget om at eksisterende straffelov bør endres slik at loven definerer at all seksuell kontakt skal være frivillig og kommer derfor til å stemme mot komiteens tilrådning. Samtykkekrav er i tråd med internasjonal rett, FNs kvinnekommisjon og krav fra kvinnebevegelsen.

Voldtekt og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem. En av ti kvinner har blitt utsatt for voldtekt i Norge. Halvparten av dem har opplevd voldtekt før fylte 18 år. Ni av ti som blir utsatt for voldtekt, anmelder ikke forbrytelsen. Åtte av ti voldtekter som likevel anmeldes, henlegges av politiet. Disse dystre tallene forteller at dagens lovverk ikke er godt nok.

Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, skal det være ulovlig.

Dette sier Rødts arbeidsprogram:

Rødt vil at all seksuell kontakt skal være frivillig, og at definisjonen av voldtekt må skjerpes i loven slik at seksuell omgang forutsetter oppriktig og informert samtykke, en samtykkelov.