Kjønnsmangfold

Rødt vil ha et samfunn der alle fritt kan velge, og leve ut, eget kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Samfunnets normer for kjønn og kjønnsuttrykk er for trange, og mange møter sanksjoner når de bryter med disse normene. Rødt støtter den nye loven juridisk kjønn gir folk mulighet til å selv velge juridisk kjønn som passer med egen kjønnsidentitet. Det er fortsatt en jobb å gjøre for å bedre kunnskap og holdninger om kjønn og kjønnsidentitet i befolkningen.

Rødt vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori, ved siden av kvinne og mann, og at kjønn som kategori bare skal inkluderes der det er nødvendig. Rødt vil styrke behandlingstilbudet for transpersoner. LHBT+-organisasjoner må sikres gode rammevilkår og Rosa kompetanse må videreføres.


Rødt vil:

  • Ha en tredje kjønnskategori hvor alle kan angi sitt eget kjønn. For å få til dette i praksis må vi motarbeide det kjønnede og binære personnummersystemet vi har i dag, og gjøre det vesentlig enklere å bytte juridisk kjønn.