Prostitusjon

Rødt vil forsvare og jobbe for bedre håndheving av sexkjøpsloven som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester, og sørge for at mennesker i prostitusjon hjelpes ut.

Den internasjonale handelen med kvinner og barn er en av verdens mest lønnsomme industrier. Menn som kjøper kvinner i prostitusjon, er ansvarlige for at kvinner påføres skade, og er støttespillere for prostitusjonsindustrien. Halliker og bakmenn etablerer prostitusjon i land der mulighetene for fortjeneste er størst og der myndighetene ikke hindrer etablering.

Rødt vil bevare en sexkjøpslov som fastslår at det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester. Samtidig må vi styrke exit-programmer som hjelper mennesker ut av prostitusjon, og utenlandske kvinner i prostitusjon gis oppholdstillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet.

Rødt vil videreføre ROSA-prosjektet mot menneskehandel og øke antall ansatte. I behandlingen av statsbudsjettet for 2020 foreslo vi å øke støtten med 5 mill. kr.