Foreldrepermisjon

Rødt vil styrke foreldrepermisjonen for begge foreldre.

Foto: Pixnio.

For at barnet skal bli godt kjent med begge foreldre er det viktig å sikre at begge får tatt ut foreldrepermisjon. Rødt vil derfor utvide fødselspermisjonen til 52 uker. Mor skal sikres 3 uker før termin og 15 uker etter fødsel. 6 av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Medforeldrer har krav på 15 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson.

Rødt vil:

  • Ha selvstendig opptjening av foreldrepenger for begge foreldre. Minstesats for foreldrepenger skal være 2,5 G.
  • Øke omsorgspermisjon til 4 uker i forbindelse med fødsel samt lovfeste at den skal være lønna.
  • Utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Mor skal sikres 3 uker før termin og 15 uker etter fødsel. 6 av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Medforelder har krav på 15 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson.
  • Arbeide for at begge foreldre kan ta ut permisjon og foreldrepenger samtidig ved flerlingfødsler.
  • At retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon også skal gjelde for foreldre som mottar ulike trygdeordninger.
  • At medforelder får mulighet til å søke om sin kvote allerede fra fødsel av.