Foreldrepermisjon

Rødt er for å styrke foreldrepermisjonen for begge foreldre.

Foto: Pixnio.

For at barnet skal bli godt kjent med begge foreldre er det viktig å sikre at begge får tatt ut foreldrepermisjon. Rødt vil derfor utvide fødselspermisjonen til 52 uker. Mor skal sikres 3 uker før termin og 14 uker etter fødsel. 6 av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Far/medmor har krav på 14 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson.