Kontantstøtte

Rødt vil avskaffe kontantstøtten.

Kontantstøtte gis i dag til foreldre som velger å være hjemme med barna sine. I familier som mottar kontantstøtte er det veldig ofte mødrene som velger å være hjemme. Det er derfor et hinder for kvinners økonomiske selvstendighet. Det kan også stå i veien for god integrering for innvandrerkvinner.

Rødt vil:

  • Fjerne kontantstøtten og innføre en ventestøtte til dem som venter på barnehageplass