Eggdonasjon

Rødt ønsker ikke eggdonasjon på kommersiell basis, kun donasjon av overskuddsegg.

Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon. Den medisinske prosessen for å hente ut egg er mye mer omfattende, og risikoen for komplikasjoner dermed større enn ved sæddonasjon. En frivillig ordning for donasjon av overskuddsegg etter IVF-behandling (prøverørsbehandling) vil med stor sannsynlighet ikke gi eggdonasjon av noen stor skala. Ved IVF er det ofte et fåtall egg som kan hentes ut, og mange par som er under prøverørsbehandling velger å beholde egg til senere forsøk.

Ufrivillig barnløshet kan være en enorm sorg for de som rammes. Denne sorgen skal ikke bagatelliseres. Rødt mener donasjon av overskuddsegg etter IVF-behandling bør være mulig, under forutsetningen Bioteknologirådet legger til grunn: Dette skal ikke åpne for legalisering av eggdonasjon på kommersiell basis. Bioteknologirådet er tydelige på at dette ikke innebærer noen legalisering av eggdonasjon på kommersiell basis.

Når teknologi for behandling av infertilitet finnes, bør denne behandlingen likestilles mellom kjønnene i så stor grad som mulig så lenge det ikke går ut over liv og helse. Derfor mener Rødt at kravet fra bioteknologirådet om at donerte egg må befruktes av en mannlig partner ikke kan støttes. Dette hindrer donasjon av egg mellom kvinnelige partnere etter IVF. Rødt mener også at assistert befruktning ikke kan forbeholdes par. Også enslige bør få tilgang på de mulighetene som ligger i bedret teknologi.

Bioteknologirådet anbefalte i 2015 at eggdonasjon legaliseres, under visse forutsetninger:

  • De donerte eggene er overskuddsegg fra IVF-behandling (prøverør) etter at slik behandling er sluttført.
  • De donerte eggene befruktes med partners sæd, slik at det er en genetisk forbindelse mellom barnet og én av foreldrene.