Eggdonasjon

Rødt sier nei til kommersiell eggdonasjon. Altruistisk eggdonasjon kan godtas.

Altruistisk eggdonasjon kan bare godtas dersom det sikres at det ikke ligger økonomisk eller sosialt press til grunn.