Feminisme

Rødt jobber for et samfunn der alle kan leve frie liv, uavhengig av kjønn og seksuell orientering. Selv om forskjellsbehandling og undertrykking av kvinner er mindre synlig enn før, finnes den fortsatt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Likelønn

Rødt mener at kjønn ikke skal påvirke hvor mye du tjener, og jobber mot lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. At kvinner tjener mindre enn menn, selv når de jobber fulltid og med like viktige oppgaver, er urettferdig. Mange blir avhengig av partnerens inntekt og får dårlig pensjonsopptjening. Derfor vil vi ha en likelønnspott for å utjevne lønnsforskjeller.

Vold og voldtekt

Partnervold er fortsatt et stort samfunnsproblem, Rødt arbeider for bedre forebygging og å gjøre det lettere å komme seg ut av et voldelig forhold. Derfor vil Rødt sikre stabil finansiering av krisesentre i alle kommuner.

I dag er det mange som ikke anmelder voldtekt fordi de opplever å ikke bli tatt på alvor, dette må vi endre på! Derfor vil vi at politiet skal ha en egen spesialenhet som etterforsker voldtekter. I tillegg må vi ha bedre seksualundervisning i skolen, med fokus på å sette og å respektere grenser.

Likestilt familieliv

Mange opplever at det er vanskeligere å leve likestilt når man får barn. Det blir fort til at far jobber overtid og mor jobber deltid. Noen kvinner jobber deltid frivillig, ofte fordi de opplever at døgnet ikke strekker til. Andre har ufrivillig deltid, fordi det ikke finnes hele stillinger. Vi må få slutt på små stillingsbrøker i kvinnedominerte yrker. I tillegg vil Rødt ha en arbeidstidsreform for seks timers normalarbeidsdag (30 timers arbeidsuke). Da blir det mer realistisk å kombinere full stilling med familieliv.