Seksuell frigjøring

Frihet til å være den man er, og elske som man vil.

Samfunnet vi lever i har fortsatt strenge normer som begrenser hver enkelt sin seksuelle frihet. Enten man blir utsatt for seksuell trakassering på bakgrunn av kjønn, eller fordommer og hat på grunn av legning, så hemmer det folks personlige frihet.

Rødt mener at alle skal være fri til å være den man er, og elske som man vil. Da må vi få bukt med seksuell trakassering og vold, vi må jobbe mot holdninger som sprer hat og fordommer, og vi må gjøre det trygt og enkelt å være seksuelt frigjort. Derfor jobber vi blant annet for gratis prevensjon.