Et Oslo for alle – mot Forskjells-Norge

Slik vil Rødt skape et Oslo for alle!

En rettferdig miljøpolitikk

- Vi må begrense elitens luksusforbruk! Bjørnar Moxnes, 1. kandidat

Et Oslo for alle må ta klimaet på alvor. Kapitalismens rovdrift på natur og miljø får alvorlige følger som blir tydeligere for hvert år som går. Verden, Norge og Oslo trenger kraftfulle tiltak som får ned både utslipp, forurensing og ulikhet. De som har mest og forurenser mest må også ta kostnaden, ikke arbeidsfolk.

Rødt jobber for:

 • full stopp i letetillatelser for oljebransjen
 • å investere deler av Oljefondet i miljøvennlig industri
 • bedre og billigere kollektivtransport
 • ingen nye motorveier
 • å sikre strandsonen, bevare marka og ha grøntarealer der folk bor

Mer om Rødts klimaplan

Mer om klima

Mer om grønn industri

Mer om vindkraft

Til kamp mot Forskjells-Oslo

- Vi tar kampen mot Forskjells-Oslo! Seher Aydar, 2. kandidat

De siste årene har forskjellene økt uansett hvem som har styrt. Oslo er en klassedelt by. Vi ser det overalt - i arbeidslivet, på boligmarkedet og i helsevesenet.Heldigvis kan vi snu det, men da må vi sikre rekordvalg for Rødt. Vi vil styrke og forsvare velferden mot kommersielle aktører som tjener seg rike på våre skattepenger.

Rødt jobber for:

 • gratis tannbehandling for alle
 • økt skatt for de rikeste, mer velferd for alle
 • sosial boligpolitikk og husleieregulering
 • økt dagpengenivå og feriepenger for arbeidsledige
 • profittfri velferd

Mer om vår skattepolitikk

Mer om profittfri velferd

Mer om vår boligpolitikk

Ei lønn å leve av, en dag å leve med

- Milliardærene skaper ikke arbeid, arbeid skaper milliardærer! Stine Westrum, 3. kandidat

Vi må bekjempe arbeidsledigheten, ikke de arbeidsledige. I et Oslo for alle skal det være gode arbeidsforhold og trygg inntekt. Fast ansettelse, ryddige kontrakter og hele stillinger skal være normalen. De som ikke får jobb eller ikke kan jobbe, skal sikres en inntekt å leve av.

Rødt jobber for:

 • å forby bemanningsbransjen - arbeidsformidling er et offentlig ansvar
 • et lønnsløft for de lavtlønte i offentlig sektor
 • 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon
 • at uføretrygd skal være en inntekt som gir økonomisk trygghet og et godt liv
 • et arbeidsliv der fagbevegelsen har større innflytelse

Mer om arbeidsliv

Mer om uførepensjon

Mer om fagbevegelsen

Mer om sekstimersdagen

Antirasisme og solidaritet

- Internasjonal solidaritet og motstand mot all rasisme! Sofia Rana, 4. kandidat

Et Oslo for alle må stå sammen mot rasisme og høyreekstremisme. Rasismen i arbeidslivet, i boligmarkedet, i utelivet, på fotballbanen og på skolen griper direkte inn i våre liv. Det ligger også til grunn for umenneskelig behandling av flyktninger. Vi må møte all rasisme med felleskap og aktiv motstand.

Rødt jobber for:

 • å stoppe offentlig finansiering av virksomheter som Human Rights Service, som sprer og underbygger rasisme.
 • å evakuere flyktninger fra de greske øyene
 • å få slutt på all norsk deltagelse i angrepskrig
 • solidaritet med folk som slåss mot okkupasjon og undertrykking, som i Palestina og Kurdistan

Mer om solidaritet

Mer om antirasisme

Ullevål og Aker

F.v Bjørnar Moxnes (1. kandidat), Seher Aydar (2. kandidat), Sofia Rana (4. kandidat) og Stine Westrum (3. kandidat)

Et trygt og tilgjengelig sykehustilbud for hele befolkningen har lenge vært sentralt i kampen om Aker sykehus, og de siste årene har kampen om Ullevål sykehus blitt like viktig. Rødt godtar ikke nedleggelse av Ullevål sykehus, eller salg av Ullevål-tomta.

Rødt jobber for:

 • stoppe nedlegginga av Ullevål sykehus
 • sikre Aker Sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen
 • å bevare dagens Rikshospital med sine landsfunksjoner
 • å bevare psykiatrien på Gaustad sykehus
 • å erstatte helseforetaksmodellen med demokratisk styrte sykehus der pasientenes behov kommer først.

Mer om Aker – og Ullevål sykehus

Vil du bidra?

Bli medlem

Aktivist i valgkampen?

Følg oss på sosiale medier

Følger du oss i sosiale medier, får du siste nytt fra oss fortløpende. Her kan du oppdage mer om Rødt Oslo, få svar på det du lurer på og finne nye ting å dele med vennene dine.

Facebook Twitter Instagram