Økt skatt for de rike gir gratis tannhelse til alle

Les mer om Rødts skattepolitikk og hvordan vi vil finansiere innføring av gratis tannhelse.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

– De siste tiårene har forskjellene økt gjennom skiftende regjeringer. Dagens regjering har satt fart på utviklingen med målrettede skattekutt for de rike, usosiale kutt i velferden og svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet. Aldri før har vi hatt flere norske milliardærer og sett flere barn vokse opp i familier med dårlig råd her til lands, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt 2021: Skatteopplegg for neste stortingsperiode

Økt skatt til de rike – Gratis tannhelse til alle

– Den rødgrønne regjeringa valgte å ikke snu trenden da de hadde sjansen, og nøyde seg med å bli et åtte år langt pauseinnslag i høyresidas kuttpolitikk. På den måten har høyresida fått lov til å styre retningen i et grunnleggende politisk spørsmål. Skattekuttene har svekket vår felles velferd, og samtidig vært med på å øke de økonomiske forskjellene. Dette er en utvikling som må snus med et nytt politisk flertall.

Økt selskapsskatt finansierer gratis tannhelse

  • Rødt foreslår å øke selskapsskatten gradvis fra 22 til 26 prosent fram til 2025
  • Det vil gi årlige økte inntekter på 14,8 mrd kroner fra og med 2026
  • Anslagene for hvor mye det vil koste å innføre gratis tannhelse spriker, men det høyeste anslaget er rundt 12 mrd kr. Inntektene fra økt selskapsskatt er dermed nok til å kunne kostnadene for en tannhelsereform.

– Si opp skatteforliket og øke selskapsskatten

I Rødts skatteopplegg utfordrer partiet Ap og Sp til å si opp skatteforliket med høyresida.

– Dette er et klart krav fra Rødt til en ny regjering og et nytt flertall, sier Moxnes.

– Vi trenger en ny skattepolitikk som skjermer vanlige folks inntekter, kutter i flate, usosiale avgifter og øker skattene for høye inntekter, store formuer, aksjeutbytte, luksusarv og selskapsoverskudd.

– Vår plan er å trappe opp selskapsskatten med ett prosentpoeng i året, fra dagens 22 til 26 prosent i løpet av denne stortingsperioden. Det vil gi 14,8 milliarder ekstra i felleskassa, som alene er mer enn nok til å fullfinansiere en tannhelsereform som gjør tannhelse helt gratis for alle innen fire år.

– Venstresida kan ikke frede Rema-Reitan og laksebaron Gustav Witzøe. Spesielt ikke når vi ser en internasjonal motreaksjon mot skattekappløpet mot bunn. Vi trenger et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, sier Moxnes.

Rødts økning av skatten på inntekt

  • 0 - 600 000: Ingen økning
  • 600 - 750 000: 2300 kr
  • 750 000 - 1 million: 11000 kr
  • 1 - 2 millioner: 40000 kr
  • Over 2 millioner: 279900 kr