Bli medlem i Rødt


Vil du støtte Rødt litt ekstra?
Les mer om den månedlige avtalegiro-ordningen Rødreven, som erstatter ordinær kontingent.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med partikontoret.