Bli medlem i Rødt


Vil du støtte Rødt litt ekstra?
Les mer om den månedlige avtalegiro-ordningen Rødreven, som erstatter ordinær kontingent.

Feltene markert med * må fylles ut

1. Dine detaljer

2. Ditt medlemskap

Totalt å betale: 450,—

Er du allerede medlem og skal fornye kontingenten gå til denne siden.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med partikontoret.

Om medlemskap

Hvordan kan jeg bidra?

Det finnes mange måter å bidra på i Rødt, men det er i lokallagene de fleste medlemmene kommer sammen og jobber politisk. Noen medlemmer deltar på alle aktiviteter, andre deltar innimellom når de har tid. Lokallagenes aktivitet varierer fra sted til sted, men de fleste har jevnlige medlemsmøter der de diskuterer politiske saker og utadrettet aktivitet. Det er også lokallagene som velger delegater til landsmøtet, som utformer Rødts politikk.

Hva koster det å være medlem?

Medlemskontingenten i Rødt er justert etter inntekt, slik at de som tjener mest også betaler mest for medlemskapet, i tråd med vårt politiske syn. Kontingenten betales årlig etter disse satsene:
Lav inntekt (studenter, trygdede, pensjonister o.l.): 150,-
Vanlig medlemskap: 450,-
Inntekt over 550.000: 950,-
Medlem av Rød Ungdom: 50,- første året.

Et alternativ til den årlige kontingent for deg som vil støtte Rødt litt ekstra, er vår månedlige avtalegiro-ordning, Rødreven. Du bestemmer selv hvor mye du vil betale pr. måned, og slipper å tenke på å fornye medlemskapet.
Les mer om Rødreven

Hva skjer når jeg blir medlem?

Etter at du har meldt deg inn skjer følgende:
Vi får beskjed om ditt medlemskap og registrerer deg i våre medlemslister.
Vi sender deg en velkomstpakke i posten. Denne inneholder litt mer informasjon om Rødt.
Vi gir beskjed til lokallagsleder som tar kontakt og inviterer deg med på aktiviteter. Du velger selv hvor mye du vil bidra.
Du blir satt opp på vårt månedlige nyhetsbrev og får avisa vår, Rødt Nytt.