Uførepensjon

Uføres pensjon skal være til å leve av og gi trygghet.

Mens de rikeste har nytt godt av store skatteletter, har det kommet en rekke smålige kutt til de som har minst med Erna Solbergs regjering.

Ingen blir friskere av å bli fattig. Derfor er det absurd å tro at det vil bli færre uføre av å kutte i ordninger for de uføre. Rødt mener det er et spørsmål om respekt for de som har blitt utslitt av arbeidslivet eller som ikke har mulighet til å jobbe mer.

  • Vi ønsker å sikre en bedre alderspensjon for uføre ved å skjerme uføre for levealderjustering og gjeninnføre opptjening til 67 år.
  • Vi vil øke barnetillegget og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg. Det er helt avgjørende for barndommen til barn av fattige uføre, spesielt enslige.
  • Rødt mener uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Leger, ikke saksbehandlere, skal vurdere uførhet og uføregrad.
  • Rødt er imot mot endringene i uføretrygden som ble innført fra 1. januar 2015.

Økt brutto trygd med økt skatt var et feilgrep. Ikke minst de følgene det har fått for muligheten for bostøtte som fortsatt er basert på brutto inntekt

Fra Rødts arbeidsprogram:

  • Uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Leger, ikke saksbehandlere, skal vurdere uførhet og uføregrad.
  • Uførepensjonister skal skattes som pensjonister og ikke rammes av levealdersjustering.
  • Uføre skal fortsatt få barnetillegg og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg.