Selskapsskatt

Rødt vil sikre at selskaper som går godt, bidrar til å finansiere den felles infrastrukturen og velferden de er avhengig av, ved å øke skatten på selskapsoverskudd og stå opp mot det internasjonale skattekappløpet mot bunnen.

I skatteforliket i 2016 gikk høyresida, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen om å kutte skatten på overskudd i selskaper fra 27 til 23 %. Solberg-regjeringa brøyt imidlertid forliket og kuttet med ytterligere ett prosentpoeng til 22 %. I 2023 beløper det seg til et bortfall av skatteinntekter på hele 25 mrd. kroner. Likevel slår Ap/Sp-regjeringa fast i Hurdalsplattformen at de vil frede det rekordlave skattenivået hele den kommende stortingsperioden. Om skattekuttet bevares, kommer det de største og mest lønnsomme bedriftene til gode. Dette fører igjen til at eierne tjener enda mer, og at ulikheten øker.

Det er først og fremst de største og mest lønnsomme bedriftene som må betale dersom skatten på overskudd heves. Halvparten av all selskapsskatt som ble betalt i 2020, kom fra snaut 400 selskaper som hadde over 100 millioner kroner i overskudd. Bare 6,5 prosent ble betalt av de om lag 100 000 selskapene som hadde under 1 million kroner i overskudd.

Rødt mener derfor det er feil å frede nivået på skatten selskaper betaler på sine overskudd, og at dette er et av de største hindrene for at en ny regjering kan bety et reelt politisk retningsskifte.

Rødt mener det burde iverksettes en opptrappingsplan for skatten på selskapsoverskudd, ved å gradvis øke skatten på tilbake til nivået den lå på fram til 2013.