Faste ansettelser

Faste ansettelser er en forutsetning for en trygg og forutsigbar hverdag. Derfor vil Rødt forby bemanningsbyråer og gjeninnføre offentlig arbeidsformidling.

Foto: Runa Fjellanger.

Å ha en fast jobb å gå til er helt nødvendig for å kunne planlegge hverdagen, stifte familie eller få boliglån. Midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft truer det organiserte arbeidslivet. Som midlertidig ansatt eller ringevikar har en lite forutsigbar arbeidstid, og frykta for å ikke få nye oppdrag gjør det ofte vanskeligere å kreve de rettighetene du har.

Da Høyre og FrP i 2015 endret arbeidsmiljøloven, fjernet de hoveregelen om at midlertidige ansettelser ikke skal skje i bedriftenes ordinære virksomhet. Dette åpnet de for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Det har ført til en voldsom vekst i bemanningsbransjen og langt flere arbeidstakere må stå med lua i handa og håpe på mer jobb. Derfor tok Rødt i 2015 initiativ til en kampanje mot midlertidige ansettelser rundt om i landet. Over 50 norske kommuner og fylker har så langt vedtatt å følge den gamle arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser.

Rødt vil styrke retten til faste ansettelser gjennom å gjeninnføre forbudet mot bemanningsbyråer og gå tilbake til offentlig arbeidsformidling. Vi vil også reversere endringene i arbeidsmiljøloven og lovfeste retten til fast ansettelse.