Arbeidsmiljøloven

Rødt vil reversere høyresidas endringer i arbeidsmiljøloven.

Foto: Brage Aronsen.

Arbeidsmiljøloven er et av de viktigste verktøyene vi har for å skape et trygt, forutsigbart og velfungerende arbeidsliv. I et arbeidsliv stadig mer preget av midlertidige ansettelser, sosial dumping og økende arbeidsledighet, er det viktigere enn noensinne med et sterkt lovverk som ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

Arbeidsmiljøloven gjelder for alle bedrifter som har ansatte og skal blant annet sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, likebehandling et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Da de borgerlige partiene liberaliserte loven i 2015 sørget de blant annet for mer midlertidige, de åpnet for mer overtidsarbeid uten tillegg og de sørget for mindre makt til fagbevegelsen. Det førte til en enda skjevere maktbalanse i arbeidslivet. Rødt tok derfor initiativ til lokale kommunestyre- og fylkestingsvedtak om å følge den gamle arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Over 50 norske kommuner og fylker har så langt gjort slike vedtak.

Rødt vil ikke bare reversere høyresidas svekkelser – vi vil styrke arbeidsmiljøloven. Vi ønsker blant annet å begrense muligheten til å leie inn folk fra bemanningsbyråer og vi vil lovfeste retten til hel stilling. Dersom faste ansettelser i hele stillinger fortsatt skal være normen i norsk arbeidsliv må dette reflekteres i lovverket.