Nyhetsarkiv2021

Rødt Tromsøs forslag til kommunebudsjettet for 2022-2025

Rødt Tromsøs forslag til kommunebudsjettet for 2022-2025

15. og 16. desember behandler kommunestyret handlingsprogrammet for 2022-2025, med kommunebudsjett for 2022. Her er Rødts forslag.

Rødt Troms søker valgkampsekretærer

Rødt Troms søker valgkampsekretærer. Søknadsfrist 2. juni.

Rødt Troms støtter #bondeopprør

Rødt Troms støtter #bondeopprør

Grasrotinitativet #bondeopprør21 som krever et anstendig inntektsnivå og økt respekt for innsatsen bøndene legger ned er viktig, og disse kravene må realiseres om vi fortsatt skal ha en matproduksjon på land i Nord-Norge.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter offentliggjort

Risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter offentliggjort

Forsvarets risiko- og sårbarhetsanalyse er nå offentliggjort uten begrensninger. Rødt Tromsø legger den derfor ut på våre nettsider så alle med interesse for saken kan få lett tilgang.

2020

Budsjettforslag fra Rødt Tromsø og By- og landlista

Budsjettforslag fra Rødt Tromsø og By- og landlista

Rødt og By- og Landlista fremmer et felles budsjettforslag som satser på økt grunnbemanning og å stanse nedlegging av sykehjemsplasser

Rødt tar opp Kvaløysletta sykehjem i kommunestyret

Rødt tar opp Kvaløysletta sykehjem i kommunestyret

Målet er å få saken om stenging av Kvaløysletta sykehjem opp til politisk behandling. Vi ønsker å finne en bedre løsning enn at alle må flytte ut av sykehjemmet uten å ha en ny plass klar.

2019

Rødts forslag til kommunebudsjett for 2020

Tromsø Kommunes økonomi er i krise, særlig på grunn av underfinansiering fra staten. Rødts forslag til økonomiplanen prioriterer økte midler til voksenopplæring, krisesenter og jordmortjenesten

Rødt Tromsø foreslår kutt på nesten 3 millioner i godtgjørelser til politikere

Rødt Tromsø foreslår kutt på nesten 3 millioner i godtgjørelser til politikere

Den nye posisjonen i Tromsø Kommune, bestående av SV, SP, AP og MDG foreslår å øke utgiftene til politikergodtgjørelser med nesten en halv million. Rødt Tromsø mener kommunens økonomiske situasjon tilsier at det er på tide å slanke styringsmodellen.

Boliger for innbyggerne, ikke bare utbyggerne

Boliger for innbyggerne, ikke bare utbyggerne

Markedet klarer ikke å løse problemene på boligmarkedet. Tromsø trenger en offentlig boligpolitikk for innbyggerne, ikke bare utbyggerne.