Rødts forslag til kommunebudsjett for 2020

Tromsø Kommunes økonomi er i krise, særlig på grunn av underfinansiering fra staten. Rødts forslag til økonomiplanen prioriterer økte midler til voksenopplæring, krisesenter og jordmortjenesten

Budsjettforslaget reduserer avsetninger til disposisjonsfond med 6 millioner og kutter 2,3 millioner i politikergodtgjørelser.

Voksenopplæringa, som får store kutt i statlig tilskudd, får økt budsjett med 6 millioner. Krisesenteret får økt budsjett med 800 000 kr for å kunne få en ny stilling. Jordmortjenesten får 1,5 millioner i økt budsjett.

I verbalforslagene ber vi om ny behandling av reglement for godtgjørelser, å få en sak om å holde barnetrygden utenfor beregnng av sosialhjelp og ytrer sterk kritikk mot regjeringens økonomiske politikk mot kommunene.