Siste nytt

Budsjettforslag fra Rødt Tromsø og By- og landlista

Budsjettforslag fra Rødt Tromsø og By- og landlista

Rødt og By- og Landlista fremmer et felles budsjettforslag som satser på økt grunnbemanning og å stanse nedlegging av sykehjemsplasser

Rødt tar opp Kvaløysletta sykehjem i kommunestyret

Rødt tar opp Kvaløysletta sykehjem i kommunestyret

Målet er å få saken om stenging av Kvaløysletta sykehjem opp til politisk behandling. Vi ønsker å finne en bedre løsning enn at alle må flytte ut av sykehjemmet uten å ha en ny plass klar.

Rødts forslag til kommunebudsjett for 2020

Tromsø Kommunes økonomi er i krise, særlig på grunn av underfinansiering fra staten. Rødts forslag til økonomiplanen prioriterer økte midler til voksenopplæring, krisesenter og jordmortjenesten

Kontakt oss

Leder

Bendik Hugstmyr Woie

Bendik Hugstmyr Woie

bendikhugstmyr@gmail.com

E-post

tromso@roedt.no

Adresse

Postboks 308, 9253 Tromsø Besøksadresse: Stortorget 5 (4. etasje), Tromsø