Risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter offentliggjort

Forsvarets risiko- og sårbarhetsanalyse er nå offentliggjort uten begrensninger. Rødt Tromsø legger den derfor ut på våre nettsider så alle med interesse for saken kan få lett tilgang.