Rødt Tromsø foreslår kutt på nesten 3 millioner i godtgjørelser til politikere

Den nye posisjonen i Tromsø Kommune, bestående av SV, SP, AP og MDG foreslår å øke utgiftene til politikergodtgjørelser med nesten en halv million. Rødt Tromsø mener kommunens økonomiske situasjon tilsier at det er på tide å slanke styringsmodellen.

Her er Rødt Tromsøs forslag til innsparinger på utgifter til politikergodtgjørelser:

Frikjøp:

 • Senke frikjøpsgraden til utvalgslederne fra 70% til 50%
  • 690 000 kr i innsparing
 • Fjerne frikjøpet til nestlederne i utvalgene på 15%
  • 517 000 kr i innsparing
 • Endre lønna til varaordfører fra 80% av stortingsrepresentants lønn til 70% av stortingsrepresentants lønn:
  • 98 000 kr i innsparing
 • Endre stillingsprosenten til varaordfører fra 100% til 50%:
  • 345 000 kr i innsparing
 • Endre ordførers lønn fra 110% til 85% av stortingsrepresentanters lønn:
  • 148 000 kr i innsparing
 • Fjerne 2 av 11 formannskapsplasser:
  • 394 000 kr i innsparing
 • 28 representanter (de som er uten frikjøp) får 3% av stortingslønn i året som godtgjørelse. Vi foreslår å endre dette fra basert på 100% stortingslønn til basert på 70% stortingslønn.
  • 248 000 kr i innsparing

Møtegodtgjørelser:

 • Kutte satsen på møtegodtgjørelse for kommunestyremøter fra 2500 kr til 1875 kr
  • 227 500 kr i innsparing
 • Kutte satsen på møtegodtgjørelser for hovedutvalg fra 2200 kr til 1500 kr
  • 231 000 kr i innsparing

Sum innsparinger frikjøp og møtegodtgjørelser: Ca. 2 900 000 kr

Bendik Hugstmyr Woie

Gruppeleder for Rødt Tromsø