Nyhetsarkiv2020

Budsjett for Skien kommune 2021

Budsjett for Skien kommune 2021

Det største samfunnsproblemet vi har i dag er de økende forskjellene, og disse forskjellene forsterkes ytterligere med pandemien vi opplever nå. I Skien har vi noen få eiendomsbaroner og en godseier, men vi har mange lavtlønna, arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere. Rødt prioriterer å heve inntektene til dem som har minst og innføre flere velferdsordninger for alle, framfor å sikre formuen til noen få.

Google kommer til Skien

Google kommer til Skien

Et av verdens største internasjonale selskaper kommer til Skien. Hvorfor velger de Skien og hva skal de gjøre i byen? Dette er et selskap som har større omsetning enn de samla inntektene i et norsk statsbudsjett. Det forteller mye om hvem som er den sterke parten i samtaler og forhandlinger.

Utbyggingsavtale for datasenter i Skien - hvem er motparten?

Utbyggingsavtale for datasenter i Skien - hvem er motparten?

Rødt ønsker flere industriarbeidsplasser i Skien. Da bystyret den 4. juni 2020 vedtok en utbyggingsavtale for datasenter på Gromstul, tok vi et viktig skritt videre mot det vi håper at skal gi mange arbeidsplasser og mye verdiskaping som kommer folket til gode.

2019

Budsjett for Skien kommune 2020-2023

Budsjett for Skien kommune 2020-2023

Her er vår alternative budsjett og økonomiplan for Skien i perioden 2020-2023. Rødt sitt utgangspunkt er at virkeligheten ikke skal tilpasses budsjettene, men at budsjettene skal tilpasses virkeligheten. Det skal være faglige, ikke økonomiske grunner som ligger til grunn for hvilke velferdstilbud folk får.

Verdiskaping i Skien til fellesskapet eller Bermuda?

Verdiskaping i Skien til fellesskapet eller Bermuda?

Rødt er et arbeiderparti, og vi kommer alltid til å sette solidaritet med de svakest stilte foran beundring for godseiere som selger eiendom. Derfor mener vi at den svært høye barnefattigdommen i Skien burde fått mye mer fokus enn Googles kjøp av skog.

Godseiere, IT-giganter og andre gladnyheter

Godseiere, IT-giganter og andre gladnyheter

I gledesrusen over at en lokal godseier tjente hundrevis av millioner kroner på å selge skog til en amerikansk IT-bedrift, druknet en annen og viktigere nyhet. Avisene TA og Varden hadde artigere ting å holde på med enn å bry seg med denne triste og alvorlige saken.

2018

Datasenter for Bill og Bob

Datasenter for Bill og Bob

Tidligere i vinter skrev vi på vegne av partiet Rødt en artikkel hvor vi stilte en rekke kritiske spørsmål rundt etablering av et stort datasenter i Skien. Nå har lederen av selskapet "Site Telemark", som jobber med etableringa av datasenteret, latt seg intervjue av TA. Vi får vite at han har én bok i bokhylla si og er opptatt av å skritte opp avstanden til nærmeste McDonalds, men vi tror at det kan være viktigere ting å få belyst i denne saken. Det er på tide å stille flere spørsmål.

2017

Datasenter i Skien på fellesskapets premisser

Datasenter i Skien på fellesskapets premisser

Rødt ønsker flere arbeidsplasser i Skien, og er positive til å legge til rette for et datasenter i kommunen. Rødt ønsker også at aktørene som etablerer næringsvirksomhet i kommunen er bevisste på sitt samfunnsansvar, og er med på å bidra til fellesskapet. Det planlegges nå et stort datasenter i Skien som skal oppta 4000 dekar langs Bøelva. Saken skal behandles av våre folkevalgte i nær framtid, og det er viktig å få oversikt over muligheter og konsekvenser av en etablering i kommunen.