Siste nytt

Budsjett for Skien kommune 2021

Budsjett for Skien kommune 2021

Det største samfunnsproblemet vi har i dag er de økende forskjellene, og disse forskjellene forsterkes ytterligere med pandemien vi opplever nå. I Skien har vi noen få eiendomsbaroner og en godseier, men vi har mange lavtlønna, arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere. Rødt prioriterer å heve inntektene til dem som har minst og innføre flere velferdsordninger for alle, framfor å sikre formuen til noen få.

Google kommer til Skien

Google kommer til Skien

Et av verdens største internasjonale selskaper kommer til Skien. Hvorfor velger de Skien og hva skal de gjøre i byen? Dette er et selskap som har større omsetning enn de samla inntektene i et norsk statsbudsjett. Det forteller mye om hvem som er den sterke parten i samtaler og forhandlinger.

Utbyggingsavtale for datasenter i Skien - hvem er motparten?

Utbyggingsavtale for datasenter i Skien - hvem er motparten?

Rødt ønsker flere industriarbeidsplasser i Skien. Da bystyret den 4. juni 2020 vedtok en utbyggingsavtale for datasenter på Gromstul, tok vi et viktig skritt videre mot det vi håper at skal gi mange arbeidsplasser og mye verdiskaping som kommer folket til gode.

Kontakt oss

Leder

AK

Andreas Käiväräinen

46422138

andreas.kaivarainen@gmail.com