Siste nytt

Byutvikling, mer enn en heiaøvelse

Byutvikling, mer enn en heiaøvelse

Sov politikerne i timen da Skien Brygge ble vedtatt? Det var et av temaene i Vardens byutviklingsdebatt på Blackbird, Tømmerkaia torsdag 24. august.

Valgprogram 2023 - 2027

Valgprogram 2023 - 2027

Tusen takk, kjære Rødt-velgere! Dere ga oss stor framgang ved kommunevalget i Skien i 2019. Med tre representanter i bystyret og medlemmer i flere råd og utvalg, har vi markert oss i den politiske debatten og i pressen. Laget vårt har arbeidet mye med byplansaker, sosialpolitikk og oppvekstspørsmål ut fra Rødts grunnleggende syn på rettferdighet og fordeling.

Budsjett for Skien kommune 2023

Budsjett for Skien kommune 2023

Det er dyrtid i Norge, og dette er ikke tida for stram økonomistyring. Tvert imot. Vi må tøye rammene maksimalt, og styrke det kommunale tjenestetilbudet i Skien. Dyrtid gir økte forskjeller, og det er god sosialistisk politikk å bruke mer ressurser på bedre fellesskapsløsninger utført i kommunal regi.

Kontakt oss

Leder

Mona Osman