Arbeidsliv

Trygghet og rettigheter for lønnsarbeidere, også dem som mister jobben en periode, er avgjørende for et rettferdig samfunn.

Foto: Martin Walther.

Arbeid til alle

Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Det er mange uløste oppgaver i Norge. Derfor vil Rødt at alle skal ha en jobb å gå til, og jobber særlig for flere arbeidsplasser i foredling av lokale naturressurser. I tillegg jobber vi for økt bemanning i velferden. Folk må også få bedre hjelp med å få seg jobb, i dag overlates altfor mange til usikre jobber i bemanningsbyråer.

Trygghet

Altfor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stilling. Derfor ønsker Rødt å forby bemanningsbransjen og rydde opp i jungelen av løsarbeid i det offentlige.

I tillegg ønsker vi et sterkere sikkerhetsnett. Vi kan alle være uheldige og rammes av sykdom eller arbeidsledighet. Det har mange merket etter korona-pandemien. Dagpenge-satsen ble økt da pandemien slo inn. Rødt vil at økningen skal bli varig. Vi vil også ingen skal miste dagpenger eller arbeidsavklaringspenger uten å få annen hjelp. Man må få tilbud om jobb, utdanning eller annen anstendig inntekt, å overlate folk som har jobba og bidratt til sosialhjelp er respektløst.

Rødt vil i tillegg ha slutt på mobbingen og mistenkeliggjøringen uføre mennesker utsettes for, og reversere uførereformen.

Likelønn

Rødt mener at kjønn ikke skal påvirke hvor mye du tjener, og jobber mot lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. At kvinner tjener mindre enn menn, selv når de jobber fulltid og med like viktige oppgaver, er urettferdig. Mange blir avhengig av partnerens inntekt og får dårlig pensjonsopptjening. Derfor vil vi ha en likelønnspott for å utjevne lønnsforskjeller.

Mot sosial dumping og utnyttelse

Sosial dumping og arbeidskriminalitet truer arbeidslivet. Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge. Vi vil blant annet stille krav om at det er tariffavtale, faste ansettelser blant innleide og at det er en høy andel fagarbeidere og lærlinger når selskaper bygger og vedlikeholder for kommune og stat. Vi vil også begrense antall firma som er involvert, for å sikre oversiktlige arbeidsforhold. Ingen useriøse og kriminelle firmaer må få oppdrag for det offentlige.

Deltid

Mange opplever at det er vanskeligere å leve likestilt når man får barn. Det blir fort til at far jobber overtid og mor jobber deltid. Noen kvinner jobber deltid frivillig, ofte fordi de opplever at døgnet ikke strekker til. Andre har ufrivillig deltid, fordi det ikke finnes hele stillinger. Vi må få slutt på små stillingsbrøker i kvinnedominerte yrker. I tillegg vil Rødt ha en arbeidstidsreform for seks timers normalarbeidsdag (30 timers arbeidsuke). Da blir det mer realistisk å kombinere full stilling med familieliv.