Arbeidsliv

Trygghet og rettigheter for lønnsarbeidere, også dem som mister jobben en periode, er avgjørende for et rettferdig samfunn.

Foto: Martin Walther.

Arbeid til alle

Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Det er mange uløste oppgaver i Norge. Derfor vil Rødt at alle skal ha en jobb å gå til, og jobber særlig for flere arbeidsplasser i foredling av lokale naturressurser. I tillegg jobber vi for økt bemanning i velferden. Folk må også få bedre hjelp med å få seg jobb, i dag overlates altfor mange til usikre jobber i bemanningsbyråer.

Trygghet

Altfor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stilling. Derfor ønsker Rødt å forby bemanningsbransjen og rydde opp i jungelen av løsarbeid i det offentlige.

I tillegg ønsker vi et sterkere sikkerhetsnett. Vi kan alle være uheldige og rammes av sykdom eller arbeidsledighet. Det har mange merket etter korona-pandemien. Dagpenge-satsen ble økt da pandemien slo inn. Rødt vil at økningen skal bli varig. Vi vil også ingen skal miste dagpenger eller arbeidsavklaringspenger uten å få annen hjelp. Man må få tilbud om jobb, utdanning eller annen anstendig inntekt, å overlate folk som har jobba og bidratt til sosialhjelp er respektløst.

Rødt vil i tillegg ha slutt på mobbingen og mistenkeliggjøringen uføre mennesker utsettes for, og reversere uførereformen.

Mot sosial dumping og utnyttelse

Sosial dumping og arbeidskriminalitet truer arbeidslivet. Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge. Vi vil blant annet stille krav om at det er tariffavtale, faste ansettelser blant innleide og at det er en høy andel fagarbeidere og lærlinger når selskaper bygger og vedlikeholder for kommune og stat. Vi vil også begrense antall firma som er involvert, for å sikre oversiktlige arbeidsforhold. Ingen useriøse og kriminelle firmaer må få oppdrag for det offentlige.