Religions- og livssynsfrihet

Rødt jobber for et tolerant og inkluderende samfunn der folk med ulik tro og livssyn kan leve sammen.

Retten til å velge sin egen tro en grunnleggende demokratisk rett. Men retten til å kritisere religion er like prinsipielt viktig som religionsfriheten. I dag ser vi imidlertid ofte eksempler på rasisme kamuflert som religionskritikk. Det tar vi avstand fra. Alle har krav på å bli møtt med respekt og anstendighet. Selv om mange medlemmer i Rødt er ateister, har vi også medlemmer med tilhørighet til de fleste av verdensreligionene. Det er vi stolte av.

Rødt arbeider for at det offentlige Norge skal være tros- og livssynsnøytralt. Derfor er vi tilhengere av et tydelig skille mellom stat og kirke. Tros- og livssynssamfunn må behandles på lik linje med andre frivillige organisasjoner som søker støtte til sin virksomhet. Vi ønsker også at skolen og barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf, og at faget KRLE må gjøres om til et religionsnøytralt verdi- og filosofifag.