Regionreformen

Rødt er mot regionreformen. Reformen legger opp til en regional sentralisering der makt og arbeidsplasser flyttes fra distriktene til store fylkeshovedsteder. Det ønsker ikke Rødt, og i oktober 2018 foreslo vi at alle tvangssammenslåinger av fylker skulle stanses.

Rødt vil oppløse fylkeskommuner som har blitt slått sammen uten et dokumentert flertall blant innbyggerne i hver av dem, dersom flertallet av innbyggerne i minst én av de sammenslåtte fylkene ønsker det