Ut av EØS

Rødt er mot norsk medlemskap i EU og vil si opp EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale.

Foto: Brage Aronsen.

EØS-avtalen er udemokratisk

Gjennom EØS har EU-reglene fått forrang over norsk lov. På den måten har EØS-avtalen blitt en tvangstrøye som tvinger Norge til å innføre privatisering og høyrepolitikk. Folkestyret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra folkevalgte organer og over til EU. Norge må selv få bestemme over arbeidslivet, jernbanen og kraftpolitikken, uten at EU prøver å stoppe oss. Derfor jobber Rødt for at EØS skal erstattes med en ordinær handelsavtale. Fram til det skjer, krever vi at norske tariffavtaler og arbeidslivslover skal gå foran EØS-reglene.

EØS-avtalen truer norsk arbeidsliv

EØS har gjort det lukrativt for arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Rødt ønsker alle som vil jobbe i Norge velkommen, men vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere.

Får vi solgt varene våre?

EØS-tilhengerne skremmer med at Norge kommer til å miste markedsadgang i Europa og at vi ikke vil få solgt varene våre uten EØS-avtalen. Men Norge har en gjeldende frihandelsavtale med EU, som sikrer tollfri adgang for industrivarer til EU.