Stemmerett for 16-åringer

Rødt mener at allmenn stemmerettsalder bør være 16 år.

I 2011 og 2015 gjennomførte Norge forsøk med stemmerett for 16-åringer i lokalvalg. Evalueringer fra forsøkene viser at dette øker valgdeltakelse og interesse for politikk blant unge.

Ungdom har mange erfaringer som må brukes bedre. Ved å gi dem stemmerett fra de er 16 vil vi sikre at også deres synspunkter må vektlegges mer av politikere som vil bli gjenvalgt. Derfor vil Rødt senke stemmerettsalderen til 16 år.

Da Stortinget behandlet grunnlovsforslag om 16 års stemmerettsalder i 2019 stemte Rødt for.