Monarki

Privilegier og makt skal ikke gå i arv. Rødt vil avskaffe monarkiet og heller innføre republikk.

Rødt mener av prinsipp av monarki er mindre demokratisk enn republikk. Rødt mener makt må gis i valg og ønsker på prinsippielt grunnlag å innføre en form for republikk istedenfor. På den måten sikrer vi at folk har innflytelse over hvem som styrer landet.

Vi bruker også mye penger hvert eneste år på å opprettholde monarkiet, i form av apanasje og støtte til kongehuset. Rødt ønsker å redusere disse kostnadene.