Åpenhet

Rødt er mot økt hemmelighold i politikken. Våre folkevalgte arbeider for gjennomsiktighet og åpenhet, og for innbyggernes rett til innsyn.

Befolkningen i en kommune eller et fylke må ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og innsikt for å kunne delta aktivt i politiske beslutningsprosesser. Det er et avgjørende prinsipp for et velfungerende lokaldemokrati. Parlamentarismemodellen bidrar til å flytte politiske beslutninger vekk fra folkevalgte organer og over til byrådet eller administrasjonen. Derfor foretrekker Rødt formannskapsmodellen framfor parlamentarisme i norske kommunestyrer.

Også privatisering og såkalt New Public Management bidrar til å flytte drift og tilsyn vekk fra kommunestyresalen og over i lukkede styrerom. Da oppstår muligheter for korrupsjon. De fleste store korrupsjonssaker i Norge har kommet i kjølvannet av at en tjeneste har blitt privatisert og at folkevalgte organer har blitt fratatt kontrollen.

Rødts lojalitet ligger hos innbyggerne – ikke hos politikerkollegiet. Vi oppfordrer alle til å be om innsyn i saker som angår dem og stille krav til åpenhet fra politikerne.