Overvåkning

Rødt vil styrke personvern og ytringsfriheten.

Utviklingen av teknologien, sammen med et endret trusselbilde, har ført til nye grep fra myndighetene når det gjelder overvåkning av samfunnet. Myndighetene foreslår nye overvåkningsmetoder for å avverge, forebygge og etterforske kriminalitet. Ytringsfriheten til vanlig folk blir begrensa av at politiet skal kunne hacke seg inn i data, mobil eller nettbrettet ditt for å kunne overvåke lyd, kamera og dine tastetrykk.

Rødt er sterke motstandere av omfattende overvåkning og arbeider for at det vedtas en permanent innsynslov. Det er viktig å sørge for et sterkt personvern.

Rødt vil:

  • Ikke ha noen nye overvåkningslover som vil gå ut over personvernet.
  • Ha strengere lover for datalagring. Sensitive opplysninger skal lagres i Norge og under norsk offentlig kontroll.
  • Hindre at private aktører får tilgang til personopplysninger fra internettleverandører. Kontrollorganene for IP og DNS-delegering må overføres til FN.
  • At data om elevene som genereres fra digitale læremidler, må lagres i tråd med lov om personvern og brukes varsomt på en måte som ivaretar barn og unges interesser. Det offentlige må sikres eierskap til slike data. Kommersielle aktører kan ikke bruke eller selge dataene.
  • Reversere etterretningstjenesteloven.
  • Beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel.
  • Styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud.