Rødt på Stortinget

Etter rekordvalget i 2021, da Rødt brøt sperregrensa, har vi åtte representanter på Stortinget. Her finner du mer informasjon om stortingsgruppas arbeid.

Foto: Ihne Pedersen

Våre forslag og innlegg

Rødt har vært representert på Stortinget siden 2017. Her finner du informasjon om hvordan du finner fram til våre forslag, innlegg og spørsmål til regjeringen.

Les mer...

Alternativt budsjett for 2024: En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Her finner du Rødts alternative statsbudsjett for 2024.

Les mer om budsjettet

En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Rødts alternative statsbudsjett for 2024

Foto: Stortinget.

Møte- og lobbyregister

Rødt mener at åpenhet og innsyn i politiske prosesser er en viktig del av demokratiet. Her finner du oversikt over møter med organisasjoner og andre profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget.

Les mer...

Partiskatt

Rødt jobber for at folkevalgte ikke skal rykke fra folket de er valgt av. Vi mener politikerlønningene må settes ned. Derfor har vi en ordning med partiskatt som gjør at Rødts stortingsrepresentanter i praksis tjener ca 260.000 kr mindre enn de andre på Stortinget.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Forstå Stortinget

Lurer du på hva Rødt har stemt i en enkelt sak? Sliter du med å finne fram til de sakene du er opptatt av? Vi har laget en enkel guide til hvordan du navigerer på Stortingets nettsider.

Les mer...

Andre publikasjoner fra Rødts stortingsgruppe:

Kraft til folk og foredling. Rødts kraftplan (august 2023).

Et styrket nasjonalt forsvar. Ti tiltak og fem veivalg for å styrke Forsvarets egenevne. Rødts forslag til langtidsplanen for forsvarssektoren (juni 2023).

Statusrapport for velferdsprofitt-Norge 2023. Rødts plan for en styrket og profittfri velferd, i kommune etter kommune (juni 2023).

Rødts forslag til en rettferdig skattereform (mars 2023).

Rødts klimaplan: Rettferdig miljøpolitikk. Planen viser hvordan vi kan få til omfattende utslippskutt samtidig som ansvaret fordeles rettferdig og vi får ned ulikhetene (november 2022).

Rødt 2021: Parlamentarisk samarbeid for den radikale venstresida (januar 2021).

Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Ansatte på Stortinget

Anna Blix

Anna Blix

Presse- og kommunikasjonsansvarlig

99163789

anna.blix@stortinget.no

Martin Instebø Jamne

Martin Instebø Jamne

Pressesekretær

98817184

martin.instebo.jamne@stortinget.no

Stian Nicolajsen

Stian Nicolajsen

Pressesekretær

97788605

stian.nicolajsen@stortinget.no

Per Emil Skjelbred

Per Emil Skjelbred

Politisk rådgiver (familie, kultur, forskning/fagopplæring)

47247731

per.emil.skjelbred@stortinget.no

Ole Dolmseth

Ole Dolmseth

Politisk rådgiver (næring)

45229982

ole.dolmseth@stortinget.no

Bendik Hugstmyr Woie

Bendik Hugstmyr Woie

Politisk rådgiver (miljø, energi)

41763508

bendik.hugstmyr.woie@stortinget.no

Christian Sørgjerd

Christian Sørgjerd

Politisk rådgiver (kommunal/forvaltning)

92239323

christian.fredrik.sorgjerd@stortinget.no

Johan Brox

Johan Brox

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar)

40869194

johan.brox@stortinget.no

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Politisk rådgiver (arbeid, sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Hannah Berg

Hannah Berg

politisk rådgiver (helse)

91848394

hannah.berg@stortinget.no

Ylva Holm-Torsteinson

Ylva Holm-Torsteinson

Politisk rådgiver (kontroll og konstitusjon)

95435343

ylva.holm.torsteinson@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

Politisk rådgiver (innvandring, asyl, justis)

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no

Mirjam Sorge Folkvord

Mirjam Sorge Folkvord

Politisk rådgiver (utdanning, oppvekst)

47851790

mirjam.sorge.folkvord@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Sara Sundby

Sara Sundby

Gruppesekretær

23312402

sara.sundby@stortinget.no

Marie Sørhaug

Marie Sørhaug

Organisasjonsrådgiver

93667426

marie.sorhaug@stortinget.no

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Presse- og kommunikasjonsansvarlig (permisjon)

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Rådgiver (permisjon)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Maren Njøs Kurdøl

Maren Njøs Kurdøl

Pressesekretær (permisjon)

95824866

maren.njos.kurdol@stortinget.no

Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn

Politisk rådgiver (næring) (i permisjon)

99373650

aslak.heika.hetta.bjorn@stortinget.no

Stortingsrepresentanter

Henvendelser til Rødts stortingsrepresentanter skal som hovedregel sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingsrepresentanter

Marie Sneve Martinussen

Marie Sneve Martinussen

Parlamentarisk leder og medlem av finanskomiteen

marie.sneve.martinussen@stortinget.no

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen

bjornar.moxnes@stortinget.no

Seher Aydar

Seher Aydar

Medlem av helse- og omsorgskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen

seher.aydar@stortinget.no

Tobias Drevland Lund

Tobias Drevland Lund

Parlamentarisk nestleder og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Følger justiskomiteen.

90577024

tobias.drevland.lund@stortinget.no

Mímir Kristjánsson

Mímir Kristjánsson

Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

93269961

mimir.kristjansson@stortinget.no

Sofie Marhaug

Sofie Marhaug

Medlem av gruppestyret og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen

97609595

sofie.marhaug@stortinget.no

Hege Bae Nyholt

Hege Bae Nyholt

Leder i utdannings- og forskningskomiteen. Følger familie- og kulturkomiteen

hege.bae.nyholt@stortinget.no

Geir Jørgensen

Geir Jørgensen

Medlem av næringskomiteen. Følger transport- og kommunikasjonskomiteen

94015235

geir-asbjorn.jorgensen@stortinget.no