Rødt på Stortinget

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang, som Rødts første stortingsrepresentant i historien, etter at Rødt fikk 70 522 stemmer i stortingsvalget. Allerede dagen etter ble historiens første Rødt-forslag vedtatt i Stortinget. Med kun én representant i et storting med borgerlig flertall oppnår Rødt resultater.

Foto: Einar Aslaksen.

Rødt får gjennomslag

Som et foreløpig lite, men ikke mindre tydelig opposisjonsparti, i et storting med borgerlig flertall oppnår Rødt resultater. Her finner du mer informasjon om Rødts gjennomslag og hvilke saker vi har påvirket.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Våre forslag og innlegg

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang. Fra februar 2018 har vi også fått delta i den muntlige spørretimen, etter en dragkamp med de etablerte partiene. Her finner du informasjon om hvilke forslag vi har stilt.

Les mer...

Rødts alternative statsbudsjett

Alternativt budsjett: Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Her finner du Rødts alternative statsbudsjett for 2021.

Les mer om budsjettet

Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Alternativt statsbudsjett

Foto: Stortinget.

Møte- og lobbyregister

Rødt mener at åpenhet og innsyn i politiske prosesser er en viktig del av demokratiet. Her finner du oversikt over møter med organisasjoner og andre profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Forstå Stortinget

Lurer du på hva Rødt har stemt i en enkelt sak? Sliter du med å finne fram til de sakene du er opptatt av? Vi har laget en enkel guide til hvordan du navigerer på Stortingets nettsider.

Les mer...

Andre publikasjoner fra Rødts stortingsgruppe:

Rødts plan for krafttak som monner. Krafta skal foredles, ikke sløses bort (juni 2021)

Rettferdig miljøpolitikk. Rødts plan for rettferdige utslippskutt som monner (februar 2021)

Rødt 2021: Parlamentarisk samarbeid for den radikale venstresida (januar 2021)

Profittfrie barnehager. Rødts forslag til en profittfri barnehagesektor (februar 2020)

Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingssekretariatet

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Presse- og kommunikasjonsansvarlig

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

Maren Njøs Kurdøl

Maren Njøs Kurdøl

Pressesekretær

95824866

maren.njos.kurdol@stortinget.no

Espen Utne Landgraff

Espen Utne Landgraff

Pressesekretær

99267180

espen.utne.landgraff@stortinget.no

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gruppesekretær

95097922

gyro.fjordheim.fjermedal@stortinget.no

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Politisk rådgiver (arbeid, sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Bendik Hugstmyr Woie

Bendik Hugstmyr Woie

Politisk rådgiver (miljø, energi)

41763508

bendik.hugstmyr.woie@stortinget.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Stian Nicolajsen

Stian Nicolajsen

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

97788605

stian.nicolajsen@stortinget.no

Liv Bjørnhaug Johansen

Liv Bjørnhaug Johansen

Politisk rådgiver (helse)

97632910

liv.bjornhaug.johansen@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

Politisk rådgiver (innvandring, asyl, justis)

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no

Charlotte Therkelsen

Charlotte Therkelsen

Politisk rådgiver (kommunal, familie, kultur)

92064797

charlotte.therkelsen@stortinget.no

Johan Brox

Johan Brox

Politisk rådgiver (kontroll/konstitusjon)

40869194

johan.brox@stortinget.no

Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn

Politisk rådgiver (næring)

99373650

aslak.heika.hetta.bjorn@stortinget.no

Christian Sørgjerd

Christian Sørgjerd

Politisk rådgiver (samferdsel)

92239323

christian.fredrik.sorgjerd@stortinget.no

Stine Hjerpbakk

Stine Hjerpbakk

Politisk rådgiver (utdanning)

40240332

stine.hjerpbakk@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Anna Blix

Anna Blix

Politisk rådgiver (i permisjon)

99163789

anna.blix@stortinget.no