Rødt på Stortinget

Rødt har i dag åtte representanter på Stortinget, etter rekordvalget i 2021 hvor vi brøt sperregrensa. Her finner du mer informasjon om stortingsgruppas arbeid.

Foto: Ihne Pedersen

NB: Vi jobber med å oppdatere disse sidene. Noe av informasjonen du finner her kan være utdatert.

Rødt får gjennomslag

Her finner du mer informasjon om Rødts gjennomslag og hvilke saker vi har påvirket.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Våre forslag og innlegg

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol som første Rødt-representant i historien. Her finner du informasjon om hvilke forslag vi har stilt.

Les mer...

Rødts alternative statsbudsjett

Alternativt budsjett: Rødt 2022 – Fordi det er mulig

Her finner du Rødts alternative statsbudsjett for 2022.

Les mer om budsjettet

Fordi det er ­mulig 2022

Rødts alternative statsbudsjett

Foto: Stortinget.

Møte- og lobbyregister

Rødt mener at åpenhet og innsyn i politiske prosesser er en viktig del av demokratiet. Her finner du oversikt over møter med organisasjoner og andre profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Forstå Stortinget

Lurer du på hva Rødt har stemt i en enkelt sak? Sliter du med å finne fram til de sakene du er opptatt av? Vi har laget en enkel guide til hvordan du navigerer på Stortingets nettsider.

Les mer...

Andre publikasjoner fra Rødts stortingsgruppe:

Rødts plan for krafttak som monner. Krafta skal foredles, ikke sløses bort (juni 2021)

Rettferdig miljøpolitikk. Rødts plan for rettferdige utslippskutt som monner (februar 2021)

Rødt 2021: Parlamentarisk samarbeid for den radikale venstresida (januar 2021)

Profittfrie barnehager. Rødts forslag til en profittfri barnehagesektor (februar 2020)

Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingssekretariatet

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Presse- og kommunikasjonsansvarlig

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

Maren Njøs Kurdøl

Maren Njøs Kurdøl

Pressesekretær

95824866

maren.njos.kurdol@stortinget.no

Espen Utne Landgraff

Espen Utne Landgraff

Pressesekretær

99267180

espen.utne.landgraff@stortinget.no

Sara Sundby

Sara Sundby

Gruppesekretær

23312402

sara.sundby@stortinget.no

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Politisk rådgiver (arbeid, sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Bendik Hugstmyr Woie

Bendik Hugstmyr Woie

Politisk rådgiver (miljø, energi)

41763508

bendik.hugstmyr.woie@stortinget.no

Mirjam Sorge Folkvord

Mirjam Sorge Folkvord

Politisk rådgiver (familie, kultur)

47851790

mirjam.sorge.folkvord@stortinget.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Stian Nicolajsen

Stian Nicolajsen

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

97788605

stian.nicolajsen@stortinget.no

Liv Bjørnhaug Johansen

Liv Bjørnhaug Johansen

Politisk rådgiver (helse)

97632910

liv.bjornhaug.johansen@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

Politisk rådgiver (innvandring, asyl, justis)

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no

Charlotte Therkelsen

Charlotte Therkelsen

Politisk rådgiver (kommunal)

92064797

charlotte.therkelsen@stortinget.no

Johan Brox

Johan Brox

Politisk rådgiver (kontroll/konstitusjon)

40869194

johan.brox@stortinget.no

Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn

Politisk rådgiver (næring)

99373650

aslak.heika.hetta.bjorn@stortinget.no

Christian Sørgjerd

Christian Sørgjerd

Politisk rådgiver (samferdsel)

92239323

christian.fredrik.sorgjerd@stortinget.no

Stine Hjerpbakk

Stine Hjerpbakk

Politisk rådgiver (utdanning)

40240332

stine.hjerpbakk@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Anna Blix

Anna Blix

Politisk rådgiver (i permisjon)

99163789

anna.blix@stortinget.no