Rødt på Stortinget

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang, som Rødts første stortingsrepresentant i historien, etter at Rødt fikk 70 522 stemmer i stortingsvalget. Allerede dagen etter ble historiens første Rødt-forslag vedtatt i Stortinget. Med kun én representant i et storting med borgerlig flertall oppnår Rødt resultater.

Alternativt budsjett: Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Her finner du Rødts alternative statsbudsjett for 2021.

Les mer om budsjettet

Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Alternativt statsbudsjett

Foto: Einar Aslaksen.

Rødt får gjennomslag

Som et lite opposisjonsparti i et storting med borgerlig flertall oppnår Rødt likevel resultater. Her finner du mer informasjon om Rødts gjennomslag og hvilke saker vi har påvirket.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Våre forslag og innlegg

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang. Fra februar 2018 har vi også fått delta i den muntlige spørretimen, etter en dragkamp med de etablerte partiene. Her finner du informasjon om hvilke forslag vi har stilt.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Møte- og lobbyregister

Rødt mener at åpenhet og innsyn i politiske prosesser er en viktig del av demokratiet. Her finner du oversikt over møter med organisasjoner og andre profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Forstå Stortinget

Lurer du på hva Rødt har stemt i en enkelt sak? Sliter du med å finne fram til de sakene du er opptatt av? Vi har laget en enkel guide til hvordan du navigerer på Stortingets nettsider.

Les mer...

Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingssekretariatet

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Pressesekretær og politisk rådgiver (arbeid og sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Seher Aydar

Seher Aydar

Vararepresentant og politisk rådgiver (helse, feminisme/familie og kultur)

94302774

seher.aydar@stortinget.no

Marie Sneve Martinussen

Marie Sneve Martinussen

Nestleder i Rødt og politisk rådgiver (finans)

marie@roedt.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Gruppesekretær og politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Anna Blix

Anna Blix

Politisk rådgiver (miljø, næring, kommunal- og distriktspolitikk)

99163789

anna.blix@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar, kontroll/konstitusjon og justis)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Andreas Liebe Delsett

Andreas Liebe Delsett

Politisk rådgiver (EØS)

90962191

andreas.liebe.delsett@stortinget.no

Isak Lekve

Isak Lekve

Politisk rådgiver (miljø, samferdsel og industri)

91392365

isak.lekve@stortinget.no

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Politisk rådgiver (utdanning/forskning, bolig og innvandring/integrering)

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

Vilde Adolfsen

Vilde Adolfsen

Politisk rådgiver

98806120

vilde.adolfsen@stortinget.no

August Tekrø

August Tekrø

Kampanjekoordinator

93007148

august.tekro@stortinget.no

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no