Rødt på Stortinget

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang, som Rødts første stortingsrepresentant i historien, etter at Rødt fikk 70 522 stemmer i stortingsvalget. Allerede dagen etter ble historiens første Rødt-forslag vedtatt i Stortinget. Med kun én representant i et storting med borgerlig flertall oppnår Rødt resultater.

Foto: Einar Aslaksen.

Rødt får gjennomslag

Som et foreløpig lite, men ikke mindre tydelig opposisjonsparti, i et storting med borgerlig flertall oppnår Rødt resultater. Her finner du mer informasjon om Rødts gjennomslag og hvilke saker vi har påvirket.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Våre forslag og innlegg

10. oktober 2017 gikk Bjørnar Moxnes på Stortingets talerstol for første gang. Fra februar 2018 har vi også fått delta i den muntlige spørretimen, etter en dragkamp med de etablerte partiene. Her finner du informasjon om hvilke forslag vi har stilt.

Les mer...

Rødts alternative statsbudsjett

Alternativt budsjett: Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Her finner du Rødts alternative statsbudsjett for 2021.

Les mer om budsjettet

Rødt 2021 – Fordi det er mulig

Alternativt statsbudsjett

Foto: Stortinget.

Møte- og lobbyregister

Rødt mener at åpenhet og innsyn i politiske prosesser er en viktig del av demokratiet. Her finner du oversikt over møter med organisasjoner og andre profesjonelle aktører som ønsker å påvirke Rødt på Stortinget.

Les mer...

Foto: Stortinget.

Forstå Stortinget

Lurer du på hva Rødt har stemt i en enkelt sak? Sliter du med å finne fram til de sakene du er opptatt av? Vi har laget en enkel guide til hvordan du navigerer på Stortingets nettsider.

Les mer...

Andre publikasjoner fra Rødts stortingsgruppe:

Rødts plan for krafttak som monner. Krafta skal foredles, ikke sløses bort (juni 2021)

Rettferdig miljøpolitikk. Rødts plan for rettferdige utslippskutt som monner (februar 2021)

Rødt 2021: Parlamentarisk samarbeid for den radikale venstresida (januar 2021)

Profittfrie barnehager. Rødts forslag til en profittfri barnehagesektor (februar 2020)

Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingssekretariatet

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Pressesekretær og politisk rådgiver (arbeid og sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Seher Aydar

Seher Aydar

Vararepresentant og politisk rådgiver (helse)

94302774

seher.aydar@stortinget.no

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gruppesekretær

95097922

gyro.fjordheim.fjermedal@stortinget.no

Marie Sneve Martinussen

Marie Sneve Martinussen

Nestleder i Rødt og politisk rådgiver (finans)

marie@roedt.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Gruppesekretær og politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Anna Blix

Anna Blix

Politisk rådgiver (miljø, energi, næring, kommunal- og distriktspolitikk)

99163789

anna.blix@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar, kontroll/konstitusjon og justis)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Isak Lekve

Isak Lekve

Politisk rådgiver (miljø, samferdsel og industri)

91392365

isak.lekve@stortinget.no

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Politisk rådgiver (utdanning/forskning, bolig og innvandring/integrering)

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

Stine Hjerpbakk

Stine Hjerpbakk

Politisk rådgiver (velferd)

40240332

stine.hjerpbakk@stortinget.no

August Tekrø

August Tekrø

Kampanjekoordinator

93007148

august.tekro@stortinget.no

Marte Teigen

Marte Teigen

Rådgiver kommunikasjon og politikk

47294650

marte.s.teigen@gmail.com

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no