Nyhetsarkiv2023

Rødt Bærum lanserer RØDSTRUPEN

Rødt Bærum lanserer RØDSTRUPEN

Vi lanserer nå Rødstrupen en podcast fra Rødt Bærum. I første episode kan dere høre Henrik Riise-Hanssen i samtale med Marie Sneve Martinussen og Stein Stugu.

Rødts liste til valget i Bærum

Rødts liste til valget i Bærum

Rødt Bærum har forhåndskumulert følgende fem på toppen av lista. Mathilde Lømo, Henrik Riise-Hansen, Ilona Agata Zielinska, Bjørn Andreas Leidalen Christensen og Ingrid Juliana Wishman.

Nominasjonskomiteens innstilling til kommunestyret

Nominasjonskomiteens innstilling til kommunestyret

Rødt Bærum har nominasjonsmøtet torsdag 12 januar på Bekkestua. Mathilde Lømo er foreslått øverst på lista

2021

Bærums planer for 2022

Bærums planer for 2022

Bærum kommune har råd til å heve kvaliteten på svært mye av det som gjøres. Nøkkelen til det er å bedre arbeidsforhold og gi da ansatte mer tillit. Avvikle mye av korttidskontraktene. Ansette flere. Gjøre arbeidsplassene mer attraktive og på den måten forhindre gjennomtrekk.

RIV GJERDENE!

RIV GJERDENE!

Rødt Bærum arrangerte tirsdag 8/6-21 i en vandring langs deler av kyststien i Bærum. 21-22 personer var med på turen. Utbedring av kysstien er tatt opp i en interpellasjon i kommunestyret og vi har fått gjennomslag for at det skal lages en egen sak om hvordan dette skal følges opp. Noen av de spørsmålene Rødt mener er viktig er omtalt i denne saken

Bjørgulf Claussen til minne

Bjørgulf Claussen til minne

Søndag 16/5 fikk vi den triste meldingen om at vår gode venn og kollega Bjørgulf Norderhaug Claussen var død. Han var født 16/8-44. Den uoppslitelige aktivisten for et bedre og mer rettferdig samfunn hadde levert sitt siste bidrag, men minnet og inspirasjonen han har etterlatt seg vil bli husket.

Åpn opp sammenhengende kyststi

Åpn opp sammenhengende kyststi

Langs deler av kysten har Bærum en god kyststi. Fra Høvik til innerst i Holtekilen finnes den ikke, selv om selve kystlinjen egentlig skal være tilgjengelig for alle. Rødt tar opp dette i en interpellasjon som kommer i kommunestyret 26/5-21

Bærum for alle

Bærum for alle

Lørdag 24 april avla sian på sin provokasjonsturne Sandvika et besøk. Her legger vi ut oppsummeringen av det vi som arrangerte synes var en vellykket motmarkering under hovedparolen "Bærum for alle"

Rødt Bærum i 2020

Rødt Bærum i 2020

Her kommunestyregruppas oppsummering av arbeidet i Bærum i 2020

2020

Klimaplan fra Rødt Bærum

Klimaplan fra Rødt Bærum

Rødt Bærum har et klimautvalg som har jobbet en stund med en egen klimaplan. Her er resultatet etter en runde på medlemsmøte

Om Hospice Stabekk og Bærums ledelseskultur

Om Hospice Stabekk og Bærums ledelseskultur

Bærum kommune har for 9 måneder siden lagt Hospice Stabekk inn under samme ledelse som det ordinære sykehjemmet som ligger ved siden av. Dette har bidratt til å skape store problemer. Her publiserer vi et leserinnlegg vår kommunestyrerepresentant Stein Stugu har i Budstikka i dag (21/3)

Bjørn A. Larsen ny leder i Rødt Bærum

Bjørn A. Larsen ny leder i Rødt Bærum

Rødt Bærum har nå valgt nytt styre

Legg ned Viken nå

Legg ned Viken nå

Med Fremskrittspartiets utmarsj fra regjeringen er det trolig flertall for å lege ned Viken på Stortinget. Det bør skje raskt, og da er det bedre å reetablere Akershus, Buskerud og Østfold enn å videreføre Viken

RIV BRUA MELLOM SANDVIKA OG SJØEN

RIV BRUA MELLOM SANDVIKA OG SJØEN

Det planlegges nå fra samferdselsminster Dale (Fr.P) og Statens Vegvesen at brua utenfor Sandvika skal bli stående, på tross av den enorme utbyggingen som er panlgt av E-18.

2019

Rødt Bærum om kommunens budsjett

Rødt Bærum om kommunens budsjett

Se Rødts hovedinnlegg om budsjettet i Bærum, Norges mest klassedelte kommune.

Åpent møte om eldreomsorg tirsdag 3/12-19

Åpent møte om eldreomsorg tirsdag 3/12-19

Rødt Bærum arrangerer et åpent møte om eldereomsorgen i Bærum er god nok tirsdag 3/12 kl. 1830 i Auditoriet på Kunnskapsenteret i Sandvika

Rødt Bærum med kontortid

Rødt Bærum med kontortid

På dager med møte i formannskapet i Bærum vil normalt vår representant i formannskap og kommunestyre Stein Stugu, være tilgjengelig før og etter møtet.

Villa Granly må sikres for allmenheten

Villa Granly må sikres for allmenheten

Villa Granly er en flott eiendom på Høvik med en strandlinje som i dag i praksis ikke er åpen. Det må og kan det gjøres noe med.

Sett ned godtgjørelsen til politikere i Bærum

Sett ned godtgjørelsen til politikere i Bærum

Lønn og godtgjørelser til politikere i Bærum må settes ned med 30-40 %

Rødt inn i formannskapet

Rødt inn i formannskapet

Rødts Stein Stugu er nå innstilt til en plass i formannskapet i Bærum.

PRISEN FOR RENOVASJON I BÆRUM OPP 15,9% ?

PRISEN FOR RENOVASJON I BÆRUM OPP 15,9% ?

Administrasjonen i Bærum foreslår nå at innbyggerne nå må betale dyrt for konkurs og privatiseringsiver av renovasjon.

Resultat Bærum

Resultat Bærum

Rødt mer enn fordoblet stemmetallet i Bærum. Vi manglet likevel noen stemmer på å få to mandater.

For få ansatte i pleie og omsorg i Bærum

For få ansatte i pleie og omsorg i Bærum

Nedbemanningen innenfor pleie og omsorg i Bærum går ut over kvaliteten

Utbyggingen av Fornebo - en gavepakke til utbygger

Utbyggingen av Fornebo - en gavepakke til utbygger

Bærum tillater en utbygging av Fornebo som gir utbygere ekstrem profitt. Her burde kommunen stilt krav om at en vesentlig del av det som bygges skulle vært i en tredje boligsektor.

Hvordan finansiere en tredje boligsektor

Hvordan finansiere en tredje boligsektor

Norge trenger å etablere en betydelig boligsektor med lavere priser enn dagen markedspris.

Rødts program - kultur, idrett og fritid

Rødts program - kultur, idrett og fritid

Med kapitlet om kultur, idrett og fritid er hele programmet lagt ut, kapittel for kapittel

En tredje boligsektor kan etableres uten store bidrag fra Bærum kommune

En tredje boligsektor kan etableres uten store bidrag fra Bærum kommune

Finasiering av en sosial og inkluderende boligpolitikk må gjøres med store bidrag fra utbyggeres enorme profitt.

Om næringspolitikk

Om næringspolitikk

Bærum trenger et allsidig arbeidsliv

Kamp mot sosial dumping - program Rødt Bærum

Kamp mot sosial dumping - program Rødt Bærum

Vi fortsetter presentasjonen av vårt program. I dag Bærum mot sosial dumping.

Bærum kommune som arbeidsgiver - kpt. 11 program Rødt Bærum

Bærum kommune som arbeidsgiver - kpt. 11 program Rødt Bærum

Styrk fagbevegelsens posisjon i Bærum kommune.

Levende nærsentre  Rødt Bærums program kpt. 9

Levende nærsentre Rødt Bærums program kpt. 9

Bygg videre på historien og bygg ut levende nærsentre i kommunen.

Rødt Bærums samferdselsprogram

Rødt Bærums samferdselsprogram

Kapittel 8 i Rødt Bærums program

Program. Helse og velferd

Program. Helse og velferd

Her vårt program for helse og velferd.

Program. Bistand og omsorg - eldre

Program. Bistand og omsorg - eldre

På pleie og omsorg er Bærum nr. 355 av norske kommuner. Både ansatte og innbyggere hadde fortjent bedre.

Program for barnehage og skole

Program for barnehage og skole

Vi fortsetter å legge ut hvert enkelt kapittel. I dag barnehage og skole.

Det grønne Bærum - klima, miljø og naturmangfold

Det grønne Bærum - klima, miljø og naturmangfold

Rødt Bærums program om klima og miljø finner du her.

En sosial og inkluderende boligpolitikk

En sosial og inkluderende boligpolitikk

Rødt Bærums boligpolitikk

Vårt program - Bærum - rik og gjerrig

Vårt program - Bærum - rik og gjerrig

Vi fortsetter å leggge ut programmet

Valgprogram lagt ut

Rødt Bærums program for meste periode er nå lagt ut.

Nytt ungdomsråd skal velges demokratisk

Nytt ungdomsråd skal velges demokratisk

Rødts forslag om ny valgordning for undomsrådet i Bærum ensstemmig vedtatt

Stor deltakelse på møtet med Bjørnar Moxnes

Stor deltakelse på møtet med Bjørnar Moxnes

Fullsatt sal hørte Bjørnar Moxnes på Bekkestua Bibliotek

Møte med Bjørnar Moxnes

Møte med Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes besøker Rødt Bærums møteserie det Røde Rommet på Bekkestua Bibliotek tirsdag 21/5 kl. 1900.

1 mai i Asker og Bærum

1 mai i Asker og Bærum

Også i år ble 1.mai markert med et felles tog i Asker. I tillegg til hovedarrangør var Rødt, SV, Ap og i år for første gang MDG med. Oppslutningen svært mye bedre enn vanlig, rundt det dobbelte av de 150-200 som pleier å delta.Årets hovedtaler var Bjørnar Moxnes. På bildet ser dere Bjørnar sammen med Rødts listetopp i Bærum, Stein Stugu (1), Ingrid Juliana Wishman (2) og Bjørn Andreas Leidalen Christensen (3) Foto: Ihne Pedersen

Bli kjent med Imtithal Elnajjar

Møt våre listekandidater, i dag plass nr. 13

Bærum eldreomsorg må bli bedre

Bærums politiske flertall (H, Fr.P. og Kr.F) planlegger å bygge ned tilbudet av sykehjemsplasser (bo- og behandlingssentre) i forhold til behovet.

Stein Stugu om sosial boligpolitikk, også på Fornebu

Se Rødts hovedinnlegg i diskusjonen om utbygging av Fornebu i Bærum kommunestyre.

OM DEN HÅPLØSE SITUASJONEN REGJERINGA HAR SKAPT LANGS E-18

Behandlingen beboerne langs E-18 gjennom Bærum får nå er helt uakseptabel. Det må det ryddes opp i, enten veien blir videre bygd ut eller ikke.

Bli kjent med Nina

Bli kjent med Nina

Nina Valen står på sjetteplassen på Rødt Bærums kommunevalgliste. I denne videoen forteller hun om sine hjertesaker ...

Bolig for alle slags folk i Bærum!

Bolig for alle slags folk i Bærum!

Stein Stugu -- førstekandidat for Rødt Bærum ved kommunevalget -- innledet til debatt den 19. mars på åpent møte om boligpolitikken.

Åpent møte om boligpolitikken i Bærum

Åpent møte om boligpolitikken i Bærum

Det inviteres til åpent møte for å diskutere Rødt Bærums boligpolitikk. Hvordan gjøre Bærum til en inkluderende kommeune med plass til alle? Hva er konsekvensene av dagens boligpolitikk? Hvorfor fører kommunen en boligpolitikk som gir tomteeiere og utbyggere ekstreme gevinster, spesielt i østre Bærum? Hvordan kan dette endres?

Vi starter 1.mai med frokost på Hasselbakken

Vi starter 1.mai med frokost på Hasselbakken

Bjørnar Moxnes er årets hovedtaler 1. mai i Asker og Bærum. Før arrangementet kl. 11.00 har Rødt Asker og Rødt Bærum en felles frokost.

Bli kjent med Bjørn!

Bli kjent med Bjørn!

Bjørn Andreas Leidalen Christensen stiller på tredjeplass på Rødt Bærums liste til kommunevalget. Han fortjener din stemme!

Vår liste

Vår liste

Se vår liste til kommunevalget i Bærum

Rødt Bærum

Rødt Bærum

Bjørnar Moxnes er årets hovedtaler 1. mai i Asker og Bærum. Før arrangementet kl. 11.00 har Rødt Asker og Rødt Bærum en felles frokost.