Siste nytt

RIV GJERDENE!

RIV GJERDENE!

Rødt Bærum arrangerte tirsdag 8/6-21 i en vandring langs deler av kyststien i Bærum. 21-22 personer var med på turen. Utbedring av kysstien er tatt opp i en interpellasjon i kommunestyret og vi har fått gjennomslag for at det skal lages en egen sak om hvordan dette skal følges opp. Noen av de spørsmålene Rødt mener er viktig er omtalt i denne saken

Bjørgulf Claussen til minne

Bjørgulf Claussen til minne

Søndag 16/5 fikk vi den triste meldingen om at vår gode venn og kollega Bjørgulf Norderhaug Claussen var død. Han var født 16/8-44. Den uoppslitelige aktivisten for et bedre og mer rettferdig samfunn hadde levert sitt siste bidrag, men minnet og inspirasjonen han har etterlatt seg vil bli husket.

Åpn opp sammenhengende kyststi

Åpn opp sammenhengende kyststi

Langs deler av kysten har Bærum en god kyststi. Fra Høvik til innerst i Holtekilen finnes den ikke, selv om selve kystlinjen egentlig skal være tilgjengelig for alle. Rødt tar opp dette i en interpellasjon som kommer i kommunestyret 26/5-21

Kontakt oss

Leder

BAL

Bjørn A. Larsen

48330286

bagnarla@online.no

E-post

baerum@roedt.no