Siste nytt

Bærums planer for 2022

Bærums planer for 2022

Bærum kommune har råd til å heve kvaliteten på svært mye av det som gjøres. Nøkkelen til det er å bedre arbeidsforhold og gi da ansatte mer tillit. Avvikle mye av korttidskontraktene. Ansette flere. Gjøre arbeidsplassene mer attraktive og på den måten forhindre gjennomtrekk.

RIV GJERDENE!

RIV GJERDENE!

Rødt Bærum arrangerte tirsdag 8/6-21 i en vandring langs deler av kyststien i Bærum. 21-22 personer var med på turen. Utbedring av kysstien er tatt opp i en interpellasjon i kommunestyret og vi har fått gjennomslag for at det skal lages en egen sak om hvordan dette skal følges opp. Noen av de spørsmålene Rødt mener er viktig er omtalt i denne saken

Bjørgulf Claussen til minne

Bjørgulf Claussen til minne

Søndag 16/5 fikk vi den triste meldingen om at vår gode venn og kollega Bjørgulf Norderhaug Claussen var død. Han var født 16/8-44. Den uoppslitelige aktivisten for et bedre og mer rettferdig samfunn hadde levert sitt siste bidrag, men minnet og inspirasjonen han har etterlatt seg vil bli husket.

Kontakt oss

Leder

BAL

Bjørn A. Larsen

48330286

bagnarla@online.no

E-post

baerum@roedt.no