Bjørgulf Claussen til minne

Søndag 16/5 fikk vi den triste meldingen om at vår gode venn og kollega Bjørgulf Norderhaug Claussen var død. Han var født 16/8-44. Den uoppslitelige aktivisten for et bedre og mer rettferdig samfunn hadde levert sitt siste bidrag, men minnet og inspirasjonen han har etterlatt seg vil bli husket.

Bjørgulf ble født på Røa og flyttet til Bærum 21 år gammel. I 1969 var en av dem som brøt med SF for å skape en ny revolusjonær bevegelse. Fra han kom tilbake til Bærum i 1988 var han en krumtapp i arbeidet først i Rød Valgallianse, siden i Rødt.

Etter medisinsk eksamen i 1969 var Bjørgulf i nær tjue år allmennlege eller offentlig lege, først i Tromsø og så i Skien. I 1994 tok han doktorgraden på en avhandling om helsesituasjonen for langtidsarbeidsløse i Grenland-området. Siden forsket han på andre viktige sammenhenger mellom sosial ulikhet, fattigdom og helse. Bjørgulf hadde en usvikelig tro på at kunnskap kunne bidra til større rettferdighet i samfunnet. Som professor i trygdemedisin underviste han legestudentene om hvor viktig Folketrygden var for folkehelsa, og advarte mot forsøkene han så i samtida på å svekke trygdeordningene.

Det lå ikke for ham å følge strømmen, verken til høyre eller venstre. Kommentarene hans var ofte overraskende, men de bygde på erfaring og på omfattende lesning og refleksjon. Den som lyttet fikk alltid noe å tenke på.

Kunnskap var ikke nok. Aktivisme og organisering og engasjement måtte til for å skape endring. Utallige timer er for eksempel lagt ned for Bærum Biblioteks venner. Hadde Bjørgulf fått bestemme ville vi hatt mange flere folkebibliotek enn i dag.

Utallige var de møter og lange diskusjoner vi har hatt, også rundt bordet hjemme hos Bjørgulf. Aldri var det nei i hans munn: Men den siste tiden måtte han stå over noen møter, det var neppe med lett hjerte.

Han stod likevel på til det siste, også i et utrettelig arbeid for å reversere den dypt urettferdige pensjonsreformen. Bjørgulf var et sentralt medlem av den gruppa som nå jobber for «Pensjon for alle» med en motmelding til den begrensede evalueringen regjeringa har satt i gang.

Bjørgulf var en menneskevenn, i ordets aller beste betydning. Slik var en av meldingene vi fikk da den triste nyheten ble kjent: «Bjørgulf var et godt menneske og en klok mann som vil bli savnet»

Vår tanker går til hans kone Liv, barn og barnebarn. De har lidd det største tapet.

Bjørn A Larsen

Ebba Wergeland

Pål Ivar Bergersen

Stein Stugu