Bærum for alle

Lørdag 24 april avla sian på sin provokasjonsturne Sandvika et besøk. Her legger vi ut oppsummeringen av det vi som arrangerte synes var en vellykket motmarkering under hovedparolen "Bærum for alle"

Det er nå puttet inn et par tillegg i oppsummeringen. Det er markert med understrekning hvis det er ny informasjon, ikke bar korrektur.

Oppsummeringen er laget slik at den kan brukes av andre som er interessert og får besøk av sians provokatører. Den er skrevet punktvis slik at det skal være lett å plukke ut elementer hvis det er bruk for det.

Nederst er det også lagt inn en oppsummering av «politikeroppropet» mot sian som alle partier i Bærum kommunestyre sluttet seg til

Reaksjonene i Bærum må også forstås på bakgrunn av at det trolig var særskilt sterke reaksjoner på at sian besøker Bærum etter at Bærum ble rammet av terror basert på samme politiske grunnlag som sian 10/8-2019. Da med mord samt terrorangrep på Al-Noor moskeen der man heldigvis og etter beundringsverdig innsats klarte å stanse terroristen før han fikk drept flere.

I tillegg var sians arrangement i urovekkende nærhet av minnesmerket over terroren 22 juli der en ung jente fra Bærum mistet livet og mange andre fra Bærum også ble rammet, men klarte å unnslippe med livet i behold.

Om selve markeringen:

 1. Rundt 300 møtte, trolig litt mer enn halvparten var fra Bærum
 2. Vedtatte paroler:
  1. - BÆRUM FOR ALLE – hovedparole
  2. - Nei til rasisme
  3. - Tanke og trosfrihet for alle
  4. - Ingen rasister i våre gater
  5. - Et mangfoldig Bærum
  6. - Elsk, ikke hat
  7. - Aldri mer 10. august
  8. - Aldri mer 22. juli
  9. I tillegg ble det laget 60 håndplakater med Bærum for alle på den ene siden og Nei til rasisme på den andre. Alle var i bruk.
 3. Deltakende organisasjoner:
  1. Bærum Arbeiderpartiet, Bærum AUF, Bærum SV, MDG Bærum Rødt Bærum, Rød ungdom, SU. Al-Noor moskeen, Al-Rahma Islamic Center Bærum, Bærum tros- og livssynsforum, Den Norske Kirke i Bærum, Fagforbundet Bærum, Human-Etisk Forbund – Bærum lokallag, LO Asker og Bærum, Masjid E Quba, Norsk Folkehjelp, Stopp rasismen, Ungdomsrådet Bærum, Utdanningsforbundet Bærum, Utdanningsforbundet Viken, NKP, Ungkommunistene, Rykkinn frivilligsentral med flere
 4. Ingen appeller

Noen punkter:

 • Initiativ til markeringen ble tatt med bakgrunn i kontakt mellom Rødt, SV og AP i Bærum. I tillegg var det det lokale deltakere på et møte i et nasjonalt antirasistisk nettverk
 • Det ble også raskt etablert kontakt med LO i Asker og Bærum og med moskeer, kirka og en rekke andre organisasjoner
 • Med dette som utgangspunkt ble det etablert et AU bestående av folk fra Rødt (Stein Stugu), SV (Dina Knudsen), AP (Thilde Børsum), kirke (Dorothee Ziller) og moskeer (Itrfan Mushtaq).
 • I tillegg ble Hilde Torp og Cecilie Pérez knyttet til au med kopi av aus epostutvekslinger
 • AU ble valgt ut på et møte åpent for alle interesserte organisasjoner kun fem dager før (mandag 19/4). På dette møtet var det rundt 25 personer til stede fra 12-15 organisasjoner
 • Et tilsvarende møte ble arrangert torsdag 22/4. Deltakelse omtrent som mandag 19/4.
 • Alle vedtak utarbeidet slik at vi ble enige.
 • AU hadde ikke egne møter, men løpende kontakt på epost og telefon
 • Arrangementet var plassert på motsatt elvebredd av sian fordi arrangørene ønsket det, søkte om det, og fikk tillatelse
 • Vi lagde en løpeseddel med oppfordring til alle som ville markere motstand mot sian og slutte seg til arrangementet på motsatt elvebredd av sian. Denne ble dels delt ut i Sandvika før og under markeringen. Dette ble svært godt mottatt.
 • Det samme ble kommunisert ut i de flere av deltakende organisasjoner som også til dels spredte løpesedler.
 • Det var ikke hensikten å overdøve sian, men å markere motstand.
 • Det ble igangsatt fløyteblåsing av mange av demonstrantene ca. 20 minutter ut i arrangementet.
 • Plasseringen ble valgt for å ha avstand til sian og samtidig gi et organisert alternativ for de som ville vise motstand, vi delte også ut løpesedler som ba folk som kom til Sandvika holde seg på vår markering
 • AU hadde løpende kontakt med politiet. Det var meg bekjent to provokatører fra sian-miljø. Den ene ble bortvist raskt, den andre tok det litt lengre tid fra vi ba om det til hun ble flyttet. Hadde politiet reagert like raskt da ville trolig mange, kanskje alle innbringelsene av vår folk vært unngått.
 • 7 av de politiet tok med har i ettertid fått bøter på kr. 13 000. Disse er ikke akseptert, og virker svært unødvendige og provoserende.
 • Det var et bevisst valg ikke å ha eget vaktkorps. Jeg kan heller ikke se i ettertid hvordan det kunne hatt en positiv rolle knyttet til arrangementet i Sandvika.Knyttet til dette arrangementet var det en riktig vurdering.
 • Det var imidlertid mange tilstede i nærheten fra kommunens side. Ungdom og fritid og frivillige. Alle med vester fra Bærum kommune
 • Vi hadde ikke appeller. Det var et bevisst valg for ikke å eskalere konflikter og ble også støttet av politiet.
 • Vi hadde en begrenset mobilisering. For noen av de deltakende organisasjonene så var det også helt bevisst at man samtidig med å være med på vårt felles arrangement også oppfordret en del om å holde seg vekk. Av mange grunner. Det ble gjort veldig mye bra arbeid blant ungdom i forkant.
 • Vi gikk ikke ut i pressa i forkant, dvs. ikke før fredag 23/4. Det var et bevisst valg, men usikkert om det var riktig. Delvis var dette begrunnet i ønsket om lokal mobilisering innenfor forsvarlig smittevern
 • Vi burde trolig hatt en mer aktiv oppfølging av media på stedet. Sannsynligvis burde det vært sendt ut en melding til pressa med hvem som satt i AU og at vi ville være tilgjengelig for intervjuer. Budstikka var klar over det, men har ikke hatt et oppsummeringsintervju med arangørene. Avisa hadde en reportasje som oppsummer reaksjonene : Louise (70) om Sian-demonstrasjon: – Det er ikke bare de unge som må stå opp mot dette • Budstikka
 • Reaksjonene i etterkant har vært positive, nesten uten unntak. Kan illustreres ved at ordfører (H) (Høyre ville ikke være med å arrangere), valgte å sende et leserbrev til Budstikka der hun takker for alt det gode arbeidet som ble gjort rundt sians provokasjoner i Sandvika. https://www.budstikka.no/debatt/en-takk-etter-demonstrasjonen/638167!/
 • Budstikka oppsummerte også arrangementet under overskriften «En seier for verdigheten» https://www.budstikka.no/debatt/en-seier-for-verdigheten/638153!/
 • Press, UH, UV, AUF, SU og RU lagde en egen plakat de hengte opp i Sandvika fredag. UH og UV var ikke med som arrangører lørdag, men møtte men en del folk på markeringen (7-8 med UH-gensere.
 • Det ble også vedtatt en felles uttalelse fra alle partier i Bærum kommunestyre. (Initiativ H og Rødt). Dette arbeidet pågikk helt uavhengig av motmarkeringen. Den har vært trykket i lokalavisa og ligger på Bærum kommunes hjemmeside.

Tekst:

«SIAN er uønsket i Bærum

Organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har nå varslet at de, som ledd i sin turné i landet, også skal markere seg i Sandvika.

Alle partiene som er representert i kommunestyret i Bærum vil prinsipielt forsvare SIANs rett til å ytre seg, men fordømmer SIANs holdninger.

SIAN har til tider misbrukt ytringsfriheten systematisk ved å spre sitt ulovlige og hatefulle budskap.

Deres markeringer brukes til å spre et budskap som bygger opp under hatkriminalitet. I Bærum har vi sett forferdelige utslag. Det samme ideologiske grunnlaget ble i 2019 brukt til å begrunne drap og terror i vår kommune.

Mange vil trolig vise sin motstand mot SIANs budskap også i Sandvika. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle om å markere uenighet på en måte som ikke fører til fysiske konfrontasjoner.

Som representanter for partier i Bærums kommunestyre vil vi markere at SIANs provokasjoner er uønsket i Bærum.»

Budstikkas oppslag

Sian er uønsket i Bærum • Budstikka

Stabekk 6/5 – 2021

Stein Stugu