RIV GJERDENE!

Rødt Bærum arrangerte tirsdag 8/6-21 i en vandring langs deler av kyststien i Bærum. 21-22 personer var med på turen. Utbedring av kysstien er tatt opp i en interpellasjon i kommunestyret og vi har fått gjennomslag for at det skal lages en egen sak om hvordan dette skal følges opp. Noen av de spørsmålene Rødt mener er viktig er omtalt i denne saken

Turen gikk fra grunnmuren til Terbovens sommerhus ved Høvik via Sarbuvollen til Strand.Kyststien stanser dessverre på Sarbuvollen.

Derfra til Strand er det en lang rekke gjerder. Kysten er i praksis privatisert, ikke bare når det gjelder eiendomsrett, men også der det skal være fri tilgang uavhengig av hvem som eier.Her en port oppsummering av noe av det vi så:- På odden mellom Sarbuvollen og stranda ved Båtstøjordet er det satt opp nye skilt på gjerdet med at alle har tilgang.

- Skiltene med privat er fjernet, og det er også laget ny tilgang i begge ender ved at en liten del av gjerdet er fjernet. Men vi har allerede erfaring fra at en del som i tråd med dette nå bruker stranda forsøkes bortvist på tross av hva som står på skiltene. Er da løsningen god nok?

- Ved seilforeningens hus på Sarbuvollen er en sti merket privat som kommer ned fra boligene som er bygd der Norconsult og Saga petroleum hadde hovedkontor. Denne sperrer en inntegnet sti over området. Skiltingen sperrer i praksis for bruk.- Kyststien stopper ved huset til Strand kajakkforening. Hvordan kan vi få en kyststi videre?

- Hvis man vil gå videre, hvorfor er det ikke skikkelig skilting som forklarer hvor man da må gå?

- Ved Villa Granly, som nå er kjøpt av private, så skal det være tilgang til kysten via en liten regulert sti på den ene siden av eiendommen. Her er det konflikter mellom nye eier og brukere av stien ved at den nye eier forsøker å stanse gange. Skiltet må vekk og stranda må gjøres tilgjengelig slik reguleringen forutsetter (Vi fikk for øvrig på vår tur en nokså frisk ordveksling med grunneier)I tillegg til oss fra Rødt Bærum hadde vi også gleden av å ha med oss Rødts nestleder og førstekandidat i Akershus, Marie Sneve Martinussen, som snakket om hvor viktig tilgang til kysten er..