Palestina

Rødt støtter palestinernes kamp for frihet. Derfor jobber vi for at norske kommuner skal ha innkjøpsboikott for varer fra områder okkupert av Israel.

Foto: Brage Aronsen.

Helt siden 1948 har palestinerne opplevd etnisk rensning og forfølgelse, og over fem millioner palestinere er flyktninger. Rødt mener at palestinernes krav på en egen stat må anerkjennes og at Israels brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet.

Rødt er for en økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Vi jobber for at norske kommuner skal ha innkjøpsboikott for varer fra området okkupert av Israel. I tillegg mener Rødt at Norge må trekke ut sine investeringer i Israel og stanse våpenhandelen med landet, som er en direkte støtte til den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina.

Dette har Rødt foreslått på Stortinget

  • Det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
  • Utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten. (Avstemningsresultat)
  • At Norge skal anerkjenne Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon. (Til behandling)

I tillegg har vi stilt forslag om lokal boikott av israelske varer og tjenester i en rekke kommuner og fylkesting.

I 2018 nominerte stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes BDS-bevegelsen til Nobels fredspris.