Derfor nominerer Rødt BDS-bevegelsen til Nobels Fredspris

Rødt har nominert den propalestinske BDS-bevegelsen til Nobels fredspris. Palestinerne har lenge levd under okkupasjon fra den israelske staten, et regime som har verdensrekord i å ignorere og bryte med FN-resolusjoner.

– I dag er Palestina-spørsmålet skjøvet i bakgrunnen av det langvarige krigshelvetet som åpnet seg over Midt-Østen etter invasjonen av Irak i 2003 og epidemien av islamistisk terrorisme som dels grunnet vestlige regimeskiftekriger har spredt seg fra ruinene av Irak og Libya til Syria og resten av regionen. I ly av støyen fra denne regionale voldsbølgen har Israel intensivert undertrykkingen av palestinerne og koloniseringen av palestinsk land, uten tilstrekkelig oppmerksomhet eller reaksjoner fra verdenssamfunnet. USA på sin side, har varslet flytting av sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem - nok et slag i ansiktet på palestinerne og verdenssamfunnets håp om en fredelig løsning på konflikten, sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, som har nominert bevegelsen til Nobels fredspris.

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

– I dette dystre bildet er det at BDS-bevegelsen, som står for boikott, desinvestering og sanksjoner er i ferd med å gi nytt håp for Palestina.

Det er mange grunner til at Rødt har valgt å nominere BDS-bevegelsen til Nobels fredspris.

– Vi vil bidra til å bryte stillheten omkring skjebnen til palestinerne som har lidd under en fremmed stats undertrykkelse og okkupasjon lenger enn de aller fleste i verden i dag.

Hva er BDS-bevegelsen

  • BDS-bevegelsen har sitt utspring fra palestinske grasrotaktivister i Palestina og resten av verden og henter sin inspirasjon fra den internasjonale kampanjen mot apartheid-regimet i Sør-Afrika. Målet er å presse den israelske regjeringen til å avslutte okkupasjon av palestinske områder, bosetternes kolonisering av palestinsk land og rasistiske lover og rettspraksis som ødelegger livsgrunnlaget til mange palestinere.
  • BDS-kampanjen er i dag verdens bredeste internasjonale kampanje for Palestina, og støttes av grasrotorganisasjoner, NGOer, fagforeninger, politiske partier, regjeringer, akademikere, studenter, intellektuelle og andre aktivister fra land over hele verden, på tvers av både religiøse og ideologiske skillelinjer.
  • Bevegelsen holder seg utelukkende til lovlige fredelige virkemidler og har et klart definert mål om rettferdig fred, i tråd med internasjonal lov.

Provoserer

Nominasjonen av BDS-bevegelsen til Nobels fredspris vakte sterke reaksjoner i Israel, der en representant i nasjonalforsamlingen uttalte at det er "antisemittisme" som ligger bak både nominasjonen og BDS-bevegelsen selv.

Moxnes avfeier slike anklager.

– Sannheten er at det forholder seg stikk motsatt. Til grunn for Rødts nominasjon ligger det sentrale faktum at BDS-bevegelsen tar avstand fra enhver form for antisemittisme. Det er ingen tilfeldighet at det er den jødiske organisasjonen Jewish Voice for Peace, som har dratt i gang den globale underskriftskampanjen til støtte for vår nominasjon av BDS-bevegelsen til Nobels fredspris. Det at også de tidligere Nobels fredsprisvinnerne Desmond Tutu og Mairead Maguire støtter BDS-bevegelsen peker også i samme retning, sier Moxnes.

– Jeg ble også nylig spurt av en norsk avis om ikke nominasjonen er ren "symbolpolitikk" fordi det er lite sannsynlig at BDS-bevegelsen vinner fredsprisen. I konkurranse med så mange andre gode nominerte kandidater, og gitt Nobelkomiteens tilsynelatende manglende evne til å belønne verdige kandidater, er det naturligvis ikke sikkert at BDS-bevegelsen står igjen som vinner. Vi ser likevel ikke på nominasjonen som symbolpolitikk, men som et forsøk på å bruke nominasjonsretten som følger med stortingsplassen, til å løfte frem en sak vi brenner for. I så måte er resultatet over all forventing.

BDS: Boikott, de-investeringer og sanksjoner. Foto: Magne Hagesæter.

Bred internasjonal omtale

Medier, NGOer og andre organisasjoner over minst fire kontinenter har omtalt nominasjonen, de aller fleste i positive ordelag. Det internasjonale nyhetsbyrået Inter Press Service fikk over 26 000 likes på sin første sak om nominasjonen. Viktige regionale medier som Jordan Times, det palestinske nyhetsbyrået Wafa, den internasjonale latinamerikanske nyhetskanalen Telesur, Jerusalem Post og Times of Israel, har alle dekket saken.

– At de israelske mediene hovedsakelig har sitert kilder som er kritiske til nominasjonen, er ikke overraskende, på samme måte som det heller ikke overrasker at BDS-bevegelsen selv og palestinske myndigheter og organisasjoner omfavner nominasjonen, forteller Moxnes.

– Derimot har den enorme mengden støtteerklæringer fra organisasjoner, bevegelser og aktivister over hele verden vært overveldende. Støtte- og underskriftskampanjen #NobelforBDS, igangsatt av Jewish Voice for Peace og Palestine Solidarity Campaign går allerede verden over på sosiale medier, og både i USA, Israel og Midtøsten fortsetter interessen for Nobelnominasjonen å øke. Vi oppfordrer selvsagt alle norske partier, organisasjoner, aktivister og sympatisører som deler vår oppfatning om at også palestinerne har rett på den beskyttelse som internasjonal lov og universelle menneskerettigheter er ment å gi til alle, til å slutte seg til og aktivt bidra til kampanjen #NobelforBDS.

Signer opprop: Her finner du oppropet #NobelforBDS

– Uansett hvem Nobelkomiteen vil gi fredsprisen, så er tilbakemeldingen fra propalestinske organisasjoner og aktivister verden over at Nobelnominasjonen av BDS-bevegelsen allerede har betydd en kraftig vitamininnsprøyting i solidaritetsarbeidet for palestinernes rettigheter. Og dersom alle bidrar og holder dampen i denne positive kampanjen oppe, så kan vi komme mange skritt videre før Nobelkomiteen offentliggjør sin beslutning i begynnelsen av oktober, avslutter Bjørnar Moxnes.

Les mer om hva Rødt mener